Atklāts konkurss ,,Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/24
Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA ,,EURO ENERGO COMPANY'' , SIA ,,RUSLATNAFTA'', SIA ,,,INGRID A''
Uzvarētāja cena: par kopējo cenu 1 600 000 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 03.04.2014.