Atklāts konkurss ,,Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām’’

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/27
Dokumentācija:

Nolikums
GROZĪJUMI

Uzvarētāja nosaukums: AS ,,Latvenergo''
Uzvarētāja cena: EUR 557527.27 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 16.04.2014.