Atklāts konkurss „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2012/01/ERAF
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

18.08.2011.

Dokumentācija:

NOLIKUMS

Grozījumi dokumentācijā:

NOLIKUMA GROZĪJUMI
NOLIKUMA GROZĪJUMI

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumuNr.1.
Atbilde uz jautājumuNr.2.
Atbilde uz jautājumuNr.3.
Atbilde uz jautājumuNr.4.
Precizējums jautājumamNr.4.
Atbilde uz jautājumuNr.5.
Atbilde uz jautājumuNr.6.
Atbilde uz jautājumuNr.7.
Atbilde uz jautājumuNr.8.
Atbilde uz jautājumuNr.9.
Atbilde uz jautājumuNr.10.
Atbilde uz jautājumuNr.11.
Precizējums jautājumamNr.11.
Atbilde uz jautājumuNr.12.
Atbilde uz jautājumuNr.13.
Atbilde uz jautājumuNr.14.
Atbilde uz jautājumuNr.15.
Atbilde uz jautājumuNr.16.
Atbilde uz jautājumuNr.17.
Precizējums jautājumamNr.17.
Atbilde uz jautājumuNr.18.
Atbilde uz jautājumuNr.19.
Atbilde uz jautājumuNr.20.
Atbilde uz jautājumuNr.21.
Atbilde uz jautājumuNr.22.
Atbilde uz jautājumuNr.23.
Atbilde uz jautājumuNr.24.
Atbilde uz jautājumuNr.25.
Atbilde uz jautājumuNr.26.
Atbilde uz jautājumuNr.27.
Atbilde uz jautājumuNr.28.
Atbilde uz jautājumuNr.29.
Atbilde uz jautājumuNr.30.
Atbilde uz jautājumuNr.31.
Atbilde uz jautājumuNr.32.
Atbilde uz jautājumuNr.33.
Atbilde uz jautājumuNr.34.
Atbilde uz jautājumuNr.35.
Atbilde uz jautājumuNr.36.
INFORMĀCIJA PETENDENTIEM

Uzvarētāja nosaukums: CBF SIA "Binders"
Uzvarētāja cena: 1) 4177270 Ls bez PVN, 2) 1393846.06 Ls bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 18.08.2011.
Risinājums:

1) rezultāts
2) rezultāts