Atklāts konkurss "Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2012/2/ERAF
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

20.07.2012.

Dokumentācija:

NOLIKUMS

Grozījumi dokumentācijā:

NOLIKUMA GROZĪJUMI 1
NOLIKUMA GROZĪJUMI 2

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1.
Atbilde uz jautājumu Nr.2.
skaidrojumi

Uzvarētāja nosaukums: ОАО ,, Управляющая компания холдинга ,,Белкоммунаш '' un SIA ,,Agmen Consulting Bureau''
Uzvarētāja cena: 4614312 Ls bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 20.07.2012.
Risinājums:

rezultāts