Normatīvie dokumenti

Likumi:

 1. Autopārvadājumu likums
 2. Ceļu satiksmes likums
 3. Likums "Par pašvaldībām"
 4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums
 5. Invaliditātes likums
 6. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
 7. Komerclikums
 8. Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

Ministru kabineta noteikumi:

 1. MK 02.06.2015. noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
 2. MK 31.03.2015. noteikumi Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"
 3. MK 13.07.2010. noteikumi Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
 4. MK 28.07.201 noteikumi Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"
 5. MK 28.08.201 noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi:

 1. Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"
 2. Daugavpils pilsētas domes 27.08.2009. saistošie noteikumi Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"
 3. Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31" Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā"
 4. Daugavpils pilsētas domes 12.02.201 saistošie noteikumi Nr.9 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"

Daugavpils pilsētas domes normatīvie dokumenti:

 1. Daugavpils pilsētas domes 26.11.201 noteikumi Nr.13 "Kārtība, kādā nosaka un piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju"

KOPĒJĀ INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

 1. Īpašuma struktūra

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 1. AS "Daugavpils satiksme" darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam.
 2. AS "Daugavpils satiksme" darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam.
 3. AS "Daugavpils satiksme" 2017.gada rīcības plāns
 4. AS "Daugavpils satiksme" 2016.gada rīcības plāns
 5. AS "Daugavpils satiksme" 2015.gada rīcības plāns
 6. AS "Daugavpils satiksme" 2014.gada rīcības plāns

Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā:

 1. 2018.gadā
 2. 2017.gadā
 3. 2016.gadā
 4. 2015.gadā
 5. 2014.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu:

 1. 2018.gads
 2. 2017.gads
 3. 2016.gads
 4. 2015.gads
 5. 2014.gads

Kapitālsabiedrības finanšu pārskati:

 1. 2019.gada 3.ceturkšņa pārskati
 2. 2019.gada 2.ceturkšņa pārskati 
 3. 2019.gada 1.ceturkšņa pārskati
 4. 2018.gada pārskats
 5. 2017.gada pārskats
 6. 2016.gada pārskats
 7. 2015.gada pārskats
 8. 2014.gada pārskats

Atalgojuma politika:

 1. Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem AS "Daugavpils satiksme" 2019. gadā
 2. Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru AS "Daugavpils satiksme" 2019. gadā

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU SASKAŅĀ AR 16.10.2014. LR SAEIMAS LIKUMU “PUBLISKAS PERSONAS KAPITĀLA DAĻU UN KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS LIKUMS” (58.PANTS)