Par mums

SIA "Daugavpils satiksme" nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.615 AS "Tramvaju uzņēmums" nomainīja savu nosaukumu uz AS "Daugavpils satiksme". Daugavpils pilsētas dome 2013.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.634 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" reorganizācijas uzsākšanu, nodalot Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to akciju sabiedrībai "Daugavpils satiksme"". No 2014.gada 1.janvāra AS "Daugavpils satiksme" veic pārvadājumus arī ar autobusiem.

Tādējādi SIA "Daugavpils satiksme" kļuva par vienu no lielākajiem pilsētas pašvaldības uzņēmumiem. Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 500 darbinieki.

AS "Daugavpils satiksme" nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī 4 tramvaju un 33 autobusu maršrutos ar 36 tramvaju vagoniem un 54 autobusiem.

Pašlaik tramvaju parks sastāv no 4 - 71-631, 8 - 71-623-02, 13 - KTM, 10 - TATRA, 6 - RVR vagoniem.

Autobusu parks sastāv no 28 Solaris, 11 Volvo, 4 mazietilpības autobusiem un 6 Sprinter mikroautobusiem.

Ņemot vērā 2021.gada 1.oktobrī starp AS “Daugavpils satiksme” un “Parking D” noslēgto reorganizācijas līgumu un pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības un AS “Daugavpils satiksme” parakstīto delēgešanas līgumu, AS “Daugavpils satiksme” no 2022.gada 31.janvāra veic šādus uzdevumus:

1. ierīko un uztur Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās maksas autostāvvietas, kas atrodas ielu sarkano līniju robežas:

2. veic autostāvvietu uzstādīšanu, materiāli tehniskā stavokļa regulāro uzraudzību un kontroli;

3. veic regulārus autostāvvietu apkopes darbus, nodrošinot sanitāro tīrību;

4. slēdz līgumus par tiesībām patsstāvīgi lietot atsevišķu autostāvvietu;

5. veic maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanans kontroli.

Maksas autostāvvietas ir nepieciešams pilsētas transporta infrastruktūras elements. To skaits, izvietošanas ērtība un komforta līmenis ietekmē dažādu iestāžu darbību (īpaši tirdzniecības un pakalpojumu sfērās), kā arī palielina vai samazina transporta plūsmas apkalpošanas līmeni un ietekmē apkārtējo vidi.

Šobrīd maksas autostāvvietas ir organizētas īpaši noslogotos ielu posmos. Tur, kur ir nepieciešams nodrošināt transportlīdzekļu rotāciju, sociāli-ekonomiskās aktivitātes vietu lielākās pieejamības nodrošināšanai gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem.