Projekti


Projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošana tuvojas noslēgumam

SIA “Daugavpils satiksme” vērienīgākā projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” realizācija strauji tuvojas noslēgumam.

2023.gada 15.decembrī ekspluatācijā ir pieņemta esošās tramvaju līnijas pārbūvē Smilšu ielas posmā (no Valkas un Smilšu ielu krustojumam līdz Jātnieku ielai), kur būvdarbus veica CBF SIA “BINDERS”.

Būvdarbi tuvojas noslēgumam Jātnieku ielas posmā (no Smilšu līdz depo teritorijai) un tramvaju 2.maršrutā (no Ventspils un 18.novembra ielu krustojumam līdz Jāņa ielai). Ņemot vērā, ka ir iestājusies ziema un tehnoloģiski daļu labiekārtošanas darbus var veikt tikai darbam labvēlīgos apstākļos, visos objektos būs atliktie darbi, kuri tiks pabeigti ne vēlāk kā 09.05.2017. MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” noteiktajā termiņā.

Papildus būvdarbiem, projekta ietvaros paredzēts iegādāties arī četrus četrasu zemās grīdas tramvaju vagonus. Šobrīd visi četri tramvaju vagoni ir piegādāti un atrodas SIA “Daugavpils satiksme” depo teritorijā, notiek to pārbaude un pieņemšana atbilstoši līguma nosacījumiem. Jaunie tramvaju vagoni nodrošinās ērtu un komfortablu pārvietošanos.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs SIA “Daugavpils satiksme” īstenojot šāda mēroga projektus, mērķtiecīgi paplašina videi draudzīgas pārvietošanās iespējas pilsētā.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 28 317 548.49 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Projekts “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” tuvojas noslēgumam

SIA “Daugavpils satiksme” kopš 2020.gada realizē projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”, kura ietvaros 2021.gadā pārbūvēta esošā tramvaju līnija posmā “Tramvaju līnijas pārbūve un kontakttīklu izbūvi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis” un šobrīd tuvojas noslēgumam būvdarbi objektā “Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā (no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi”.

Jaunizveidotais tramvaja maršruts un esošā tramvaja infrastruktūra uzlabos pilsētas sabiedriskā sliežu transporta pakalpojuma pieejamību visām iedzīvotāju grupām. Kvalitatīvas tramvaja infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu servisa paaugstināšana veicinās videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu Daugavpilī. Tiks uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība, pasažieru ērtību līmenis un drošība visām iedzīvotāju grupām.

Uzlabota tramvaju infrastruktūra veicinās iedzīvotāju mobilitāti, nodrošinot ērtu nokļūšanu uz darbavietām, izglītības iestādēm, medicīnas iestādēm, tirdzniecības un atpūtas vietām un citur.

Projekta rezultātā tiks paaugstināts pasažieru ērtību līmenis, kas neapšaubāmi padarīs tramvaju par pievilcīgāku transportlīdzekli, salīdzinot ar citām pārvietošanās iespējām Daugavpils pilsētā. emisiju samazināšanu Daugavpils pilsētā.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


SIA “Daugavpils satiksme” noslēdz divu vērienīgu projektu realizāciju

Pateicoties piesaistītajam Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam, SIA “Daugavpils satiksme” ir atjaunojusi gandrīz 90% no vecā autobusu parka, realizējot projektus: Nr.4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” un Nr.4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” (turpmāk – Projekti), tādējādi veicinot “zaļo” domāšanu un kļūstot par vienu no modernākajiem, jaunākajiem un videi draudzīgākajiem autoparkiem Latvijā. Kopumā projektu ietvaros ir iegādāti 47 jauni videi draudzīgi autobusi no kuriem 8 ir ar elektrību un 39 ar CNG darbināmi autobusi.

Projektu rezultātā esošie autobusi, kuru dīzeļdegvielas ekoloģiskais standarts ir zemāks par EURO 5, ir aizstāti ar energoefektīvākiem transportlīdzekļiem, kas rada ievērojami mazāk izmešu nekā ar dīzeļdegvielu darbināmie autobusi, tādējādi ir samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un oglekļa emisiju līmenis, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Jaunie autobusi veiksmīgi kursē pilsētas ielās, nodrošinot pasažieriem patīkamāku un klusāku vidi autobusu salonā. Visi autobusi ir aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, vizuāliem tablo un audio sistēmu. Autobusi ir ērti lietošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Projekti ir īstenoti 20.12.2016. MK noteikumu Nr.848 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi” ietvaros, ar mērķi veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.

Projekta Nr.5.1.2/21/I/003 kopējās izmaksas ir 11 028 180.36 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums ir 9 373 953.31 EUR.

Projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004 kopējās izmaksas ir 2 948 582.68 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums ir 2 506 295.28 EUR.

Projekti


Tuvojas noslēgumam projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” realizācija

Tuvojas noslēgumam SIA “Daugavpils satiksme” īstenošanā esošais projekts Nr.4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” (turpmāk – Projekts). Minētā projekta ietvaros 2023.gada griezumā kopumā ir iegādāti vienpadsmit jauni, videi draudzīgi autobusi: pieci IVECO/ROSERO-P FIRST CNG, divi Scania Citywide LF BEV (elektriskos) un četri SCANIA Citywide LF CNG M3 autobusi. Tādējādi esošie autobusi, kuru dīzeļdegvielas ekoloģiskajam standarts ir zemāks par EURO 5, ir aizstāti ar energoefektīvākiem transportlīdzekļiem, kas rada ievērojami mazāk izmešu nekā ar dīzeļdegvielu darbināmie autobusi. Projektu rezultātā tiks samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un oglekļa emisiju līmenis, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Jaunie autobusi veiksmīgi kursē pilsētas ielās. Visi jaunie autobusi ir aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, vizuāliem tablo un audio sistēmu. Autobusi ir ērti lietošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Projektu mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 2 948 582.68 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 506 295.28 EUR.

Projekti


Daugavpils satiksmei tika piegādāts jauns tramvajs

Pirmais tramvajs, kas tika izgatavots Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcā, šonakt tika pārcēlts no rūpnīcas uz tramvaju sliedēm. Šis bija ļoti nopietns process, kas prasīja vairāk nekā 4 stundas. Tuvākajā laikā šis tramvajs tiks nogādāts uz tramvaja depo 18. novembra ielā. Pirms tiek uzsākta pasažieru pārvadāšana, tramvajam ir jānobrauc 250 kilometri, kura laikā tas tiek pielāgots mūsu infrastruktūrai. Tramvaja pielāgošana pilsētas infrastruktūrai notiks nakts laikā. Tā kā pagaidām pilsētā trūkst nepieciešamo speciālistu, šo pielāgošanas procesu veiks čehu eksperti.

Naktī no 19. oktobra uz 20. oktobri notiks otrā tramvaja pārvietošana, novembrī tiks piegādāti arī atlikušie 2 tramvaji, saskaņā ar iepriekš noslēgtu līgumu ar AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", kas paredz četru četrasu tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi līdz šī gada beigām, atbilstoši atklātajam konkursam "Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā”.

Tramvaju iegāde tiek realizēta KF projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopējās projekta izmaksas ir 28 317 548.49 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanas gaitu

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros aktīvi norisinās tramvaju līnijas pārbūves darbi vairākos tramvaju līniju posmos.

Smilšu ielas posmā (no Valkas un Smilšu ielu krustojumam līdz Jātnieku ielai), kur būvdarbu veicējs ir CBF SIA “BINDERS”, tramvaju līnijas pārbūves būvdarbi tuvojas noslēgumam. Ir atlikuši tikai labiekārtošanas darbi, kurus varēs pabeigt tikai pēc asfalta seguma ieklāšanas darbiem, kas tiek veikti DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” realizētā projekta ietvaros.

Jātnieku ielas posmā (no Smilšu līdz depo teritorijai) būvdarbus veic SIA “A.C.B.R.”. Šobrīd tiek pārbūvētas inženierkomunikācijas un tiek būvēta sliežu ceļa otrā ass:

Tramvaju 2.maršrutā (no Ventspils un 18.novembra ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) SIA “TILTS” būvdarbus organizē pa posmiem. Šobrīd objektā tiek veikti demontāžas darbi, pārbūvētas inženierkomunikācijas, uzstādītas ceļu ielu apmales, sliežu ceļu daļā ieklātas granīta šķembas, montētas betona plātnes, gulšņi, sagatavotas sliedes montāžas darbiem, kā arī jau tiek gatavota darba fronte asfaltēšanas darbiem:

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 28 317 548.49 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros aktīvi turpinās jaunas tramvaju līnijas izbūves darbi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve.

Šobrīd Vaiņodes ielas posmā pilnā apjomā pabeigti ūdenssaimniecības, gāzes apgādes, siltumapgādes, Sadales tīklu izbūves darbi. Turpinās sliežu ceļu un pārmiju izbūve Vasarnīcu ielā, šķembu kārtas būvniecība iepretim Daugavpils Stropu pamatskolai - attīstības centram un tramvaju depo teritorijai, pieturvietu, L apmaļu un lentveida pamatu būvniecība, kontakttīklu stabu montāža un apgaismojuma kabeļu izbūve.

Būvdarbus objektā veic AS “A.C.B.”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Isliena V”, autoruzraudzību personu apvienība SIA “BRD PROJEKTS” un SIA “REM PRO”.

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim.

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


AS “Daugavpils satiksme” modernizē autoparku

Šogad AS “Daugavpils satiksme” ir iegādājusies kopumā 25 jaunus, videi draudzīgus autobusus projekta Nr.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” un projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” (turpmāk – Projekti) ietvaros:

• sešus SCANIA Citywide LF CNG M3 autobusus (2 attiecināmi no projekta Nr.5.1.2/21/I/003 un 4 attiecināmi no projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004), piegādātājs SIA “SCANIA LATVIA”;

• piecus IVECO/ROSERO-P FIRST CNG autobusus (attiecināmi no projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004), piegādātājs UAB transporto firma “TRANSMITTO”;

• sešus Scania Citywide LF BEV (elektriskos) autobusus (4 attiecināmi no projekta Nr.5.1.2/21/I/003 un 2 attiecināmi no projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004), piegādātājs personu apvienība “SCANIA BALTICS”;

• astoņus SCANIA Citywide LFA CNG M3 posmainos autobusus (attiecināmi no projekta Nr. 5.1.2/21/I/003), piegādātājs SIA “SCANIA LATVIA”.

Tādējādi esošie autobusi, kuru dīzeļdegvielas ekoloģiskajam standarts ir zemāks par EURO 5, ir aizstāti ar energoefektīvākiem transportlīdzekļiem, kas rada ievērojami mazāk izmešu nekā ar dīzeļdegvielu darbināmie autobusi. Projektu rezultātā tiks samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un oglekļa emisiju līmenis, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projektu mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projekta Nr.5.1.2/21/I/003:

Realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 14.decembrim,

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004:

Realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 3 240 000.00 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 754 000.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros turpinās jaunas tramvaju līnijas izbūves darbi Vaiņodes ielas posmā. Objektā ir pabeigti koku ciršanas darbi, izbūvēta atbalstsiena pie depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī. Aktīvi turpinās esošā vecā sliežu ceļa demontāža Vasarnīcas ielas posmā un tramvaja apgriešanās laukumā, zemes darbi tramvaja līnijas būvniecībai Vasarnīcas un Vaiņodes ielu posmos, jauno pieturvietu izbūve Vaiņodes un Vasarnīcu ielā, kontakttīklu jauno stabu pamatu montāža Vaiņodes ielā un vecā kontakttīkla demontāža, apakšzemes komunikāciju būvniecība un jaunā sliežu ceļa būvniecība Vaiņodes ielas posmā.

Būvdarbu veicējs AS “A.C.B”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Isliena V” un autoruzraudzību SIA “BRD Projekts”.

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Uzsākta esošās tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros AS “Daugavpils satiksme” 12.maijā parakstīja līgumu ar piegādātāju apvienību “ACBR, ASPHAMIT” par tramvaju līnijas pārbūvi Jātnieku ielas posmā, Daugavpilī. Kopš 5.jūnija objektā ir uzsākti sagatavošanās būvdarbi. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “Isliena V” un autoruzraudzību SIA “Rem Pro”. Būvdarbu līguma izpildes gala termiņš ir līdz šī gada 26.decembrim.

“Šis ir nozīmīgs projekts Daugavpils pilsētas tramvaju kustības kopējās infrastruktūras sakārtošanai. Pārbūves darbu ietvaros tiks pilnībā pārbūvēta visa tramvaju kustības līnija Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz tramvaju depo teritorijai. Būtiski, ka līdz ar tramvaju līnijas pārbūvi zem tās tiks izbūvētas arī jaunas komunikācijas,” norāda būvdarbu projekta vadītājs SIA “ACBR” pārstāvis Dainis Lontons.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Minētā projekta ietvaros vēl tiek īstenotas sekojošas aktivitātes:

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā (no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, iesk. pagriezienu uz Jātnieku ielu) (0,7km);

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) (2,9km)

• Jaunu tramvaju vagonu iegāde (4 vagoni);

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” realizācijas gaitu

AS “Daugavpils satiksme” turpina realizēt KF projektu Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”.

Iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14, ietvaros ir noslēgts līgums ar PA "Scania Baltics" par jaunu Scania Citywide LF BEV (elektriskie) autobusu piegādi līdz 2023.gada 12.jūlijam.

Iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/93, ietvaros ir noslēgti līgumi ar PA "Scania Baltics" par jaunu 8 (astoņu) Scania Citywide LFA CNG M3 un 6 (sešu) Scania Citywide LF CNG M3 autobusu piegādi (no projekta attiecināmi 2) līdz 2023.gada 30.augustam un ar Aktsiaselts Iv Pluss par 2 (divu) jaunu autobusu IVECO, Feniksbus, FBI 83 M-E/LE piegādi līdz 2023.gada 29.novembrim.

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros aktīvi turpinās jaunas tramvaju līnijas izbūves darbi Vaiņodes ielas posmā. Būvdarbu veicējs AS “A.C.B”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Isliena V” un autoruzraudzību SIA “BRD Projekts”. Uz 2023.gada martu jau ir pabeigti koku ciršanas darbi, izņemot bīstamos kokus, kas atrodas tuvu kontakttīkliem. Pabeigti atbalstsienas betonēšanas darbi, notiek zemes klātnes būvniecība tramvaju līnijas izbūvei. Asfalta frēzēšanas darbi tiks uzsākti piemērotos laika apstākļos. Aktīvi turpinās ūdens un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņas darbi un elektroapgādes, ārējā apgaismojuma būvniecība.

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros no 27.februāra, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, ir atsākti tramvaju līnijas pārbūves darbus Smilšu ielas posmā (no Valkas ielai līdz Jātnieku ielai). Būvdarbu veicējs CBF SIA “BINDERS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Isliena V” un autoruzraudzību personu apvienība SIA “BRD Projekts” un SIA “Rem Pro”. Būvdarbu izpildes termiņš, atbilstoši līgumam, ir 5 mēneši no dienas, kad Būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Ņemot vērā tehnoloģisko pārtraukumu, būvdarbu izpildes termiņš tramvaju līnijas pārbūves darbiem ir līdz 21.07.2023.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) ir izsludināts atklāts konkurss “Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai)”, ar identifikācijas numuru DVP 2023/4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 17.03.2023. plkst.10.00.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” (turpmāk – Projekts) ietvaros ir veiksmīgi noslēgti visi jaunu autobusu piegādes līgumi, tagad tiek īstenota to realizācija. Pagājušā gada nogalē iepirkuma "Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)" identifikācijas Nr. DPP 2022/93 ietvaros tika noslēgts līgums ar SIA “SCANIA LATVIA” par 6 jaunu autobusu SCANIA Citywide LF CNG M3 piegādi, no minētā projekta tiks attiecināti 2 autobusi. Šajā laika periodā jaunajiem autobusiem ir saskaņoti iekšējās apdares materiāli un speciālā aprīkojuma specifikācija un izvietojums. Ārējais autobusu krāsojums būs identisks jau 2022.gada augustā piegādātajiem SCANIA autobusiem projekta Nr.4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros.

Atbilstoši līguma izpildes termiņiem, šī gada jūlija sākumā, projekta ietvaros UAB transporto firma "TRANSMITTO" piegādās 6 jaunus autobusus IVECO/ROSERO-P FIRST CNG un personu apvienību "Scania Baltics" piegādās 2 jaunus Scania Citywide LF BEV (elektriskos) autobusus.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 3 240 000.00 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 754 000.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros turpinās projektā paredzēto aktivitāšu realizācija.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem Smilšu ielas posmā (no Valkas ielai līdz Jātnieku ielai) 20.10.2022. noslēgts līgums ar CBF SIA “BINDERS”. Šobrīd objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi tiks atsākti iestājoties siltākam laikam. Būvdarbu kopējais izpildes termiņš ir 5 mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem Jātnieku ielas posmā (no Smilšu līdz Depo teritorijai) ir noslēdzies būvdarbu iepirkums “Tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā, Daugavpilī (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai)”, identifikācijas Nr.DPP 2022/122. Iepirkumu komisija vērtē saņemtos pretendentu piedāvājumus.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) ir pabeigta būvprojekta izstrāde, AS “Daugavpils satiksme” iesniedza pieteikumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai iepirkuma uz būvdarbiem organizēšanai.

Atklāta konkursa “Videi draudzīgu tramvaju vagonu iegāde Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPP 2022/69, rezultātā 29.09.2022. tika noslēgts līgums ar AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” par četru četrasu tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi. Šobrīd jau ir saskaņots tramvaju vagonu ārējais krāsojums, iekšējā interjera krāsojums, sēdekļu apdares materiāli, salonā esošo vadības pogu un elektroniskā kompostētāja izvietojums, sliežu bremžu sistēmas ģeometriskā izpilde utt.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros 28.09.2022. starp AS “Daugavpils satiksme” un AS “A.C.B.” tika parakstīts līgums par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi” Daugavpilī. 2022.gada decembrī būvdarbu izpilde sastādīja vairāk kā 7% no kopējās līguma summas. Būvobjektā veikti uzmērīšanas un nospraušanas darbi, uzsākti meža ciršanas un celmu laušanas darbi, ārējā ūdensvada demontāžas un atbalstsienas pamatnes izbūves darbi.

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” realizācijas gaitu

AS “Daugavpils satiksme” turpina realizēt KF projektu Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”. Projekta ietvaros šī gada augustā piegādāti divdesmit ar saspiesto dabas gāzi darbināmi Scania Citywide zemās grīdas pilsētas satiksmes autobusi.

Iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14, ietvaros ir noslēgts līgums ar PA "Scania Baltics" par jaunu Scania Citywide LF BEV (elektriskos) autobusu piegādi līdz 2023.gada 12.jūlijam.

Šobrīd turpinās iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/93 pretendentu vērtēšana.

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” īstenošanas gaitu

AS “Daugavpils satiksme” kopš 2022.gada 12.augusta īsteno projektu Nr. 4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta”. Projekts ir secīgs turpinājums AS "Daugavpils satiksme" īstenošanā esošajam projektam “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”.

Projekta ietvaros AS “Daugavpils satiksme” 05.07.2022. noslēdza līgumu ar UAB transporto firma "TRANSMITTO" par 6 jaunu autobusu IVECO/ROSERO-P FIRST CNG piegādi un 12.07.2022. noslēdza līgumu ar personu apvienību "Scania Baltics" par 6 jaunu autobusu Scania Citywide LF BEV (elektriskais) piegādi, no projekta tiks attiecināti 2 autobusi. Šajā laika periodā jaunajiem autobusiem ir saskaņots ārējais krāsojums, iekšējās apdares materiāli un speciālā aprīkojuma specifikācija un izvietojums. Visi jaunie autobusi tiks aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, vizuāliem tablo un audio sistēmu, būs izvietoti skaidri saprotami marķējumi un piktogrammas. Autobusi būs ērti lietošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkumu komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu konkursā "Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)" identifikācijas Nr. DPP 2022/93. Minētajā iepirkumā kopumā ir 3.daļas, uz projektu attiecināma ir 1.daļa (2 autobusi) un 3.daļa.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 3 240 000.00 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 754 000.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir noslēdzies atklātais konkurss “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi” Daugavpilī”, identifikācijas numuru DPP 2022/61. Par uzvarētāju ir atzīts pretendents AS “A.C.B.” (reģ. Nr. 40003095713), kas piedāvāja viszemāko cenu. Daugavpils dome 2022.gada 16.septembrī ārkārtas Domes sēdē pieņēma lēmumu “Par atļauju slēgt līgumu projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 ietvaros”. Tādejādi AS “Daugavpils satiksme” valde tuvākajā laikā sasauks akcionāra sanāksmi, lai saņemtu akcionāra piekrišanu darījuma slēgšanai ar AS “A.C.B.” par kopējo summu EUR 11 287 807.00.

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

Projekta ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros ir noslēdzies atklātais konkurss “Videi draudzīgu tramvaju vagonu iegāde Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPP 2022/69. Vienā no iepirkuma daļām piedāvājumu iesniedza AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”, paredzot piegādāt četrus četrasu tramvaju vagonus. Šobrīd iepirkuma komisija vērtē pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

2022.gada 16.septembrī tika pieņemts Daugavpils domes lēmums “Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 12.08.2021. lēmumā Nr.499 “Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 25.03.2021. lēmumā Nr.171 “Par atbalstu projektam “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā””””, ar kuru tiek precizētas projekta aktivitātes, izslēdzot jaunas tramvaju līnijas izbūvi, kas savienotu pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta «Stacija» ar Cietoksni. Šāds lēmums tika pieņemts, jo apvienotajā iepirkumā uz jaunas līnijas projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem saņemtais lētākais piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, savukārt nākamā pretendenta piedāvājums ievērojami pārsniedza paredzamo līgumcenu.

Līdz ar to, pēc pozitīva iepirkumu komisijas lēmuma, par videi draudzīga sabiedriskā transporta iegādi Daugavpils pilsētā, saņemšanas, tiks ierosināti grozījumi projektā, paredzot īstenot sekojošas darbības:

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā (no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, iesk. pagriezienu uz Jātnieku ielu);

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai);

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai);

• Jaunu tramvaju vagonu iegāde.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Scania Latvia piegādā 20 saspiestās gāzes autobusus

Daugavpilī nodoti divdesmit ar saspiesto dabas gāzi darbināmi Scania Citywide zemās grīdas pilsētas satiksmes autobusi, kas jaunā mācību gada pirmajās skolas dienās jau iepriecina pilsētas iedzīvotājus un viesus.

Scania Citywide autobusiem ir efektīvs gāzes motors, kas strādā tīri un klusi, uzlabojot gaisa kvalitāti un nerada trokšņus. Dzinēju un pārnesumkārbas raksturlielumi nodrošina vienmērīgu un īslaicīgu paātrinājumu, kas palielina vadītāju apmierinātību ar transportlīdzekli. Pateicoties neuzbāzīgam salona interjeram, sajūta autobusā ir atvērta un gaisīga. Vienmērīgi strādājošs motors un pārnesumkārba nodrošina netraucētu braukšanu, tādējādi palielinot ērtības stāvošajiem pasažieriem. Lielie un zemie logi palielina dienasgaismas iekļūšanu un paplašina skatu.

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Remonta nepieciešamības gadījumā jaunos autobusus apkalpos turpat Daugavpilī esošais Scania Latvia servisa centrs.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Noslēgta Vienošanās par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” īstenošanu

AS “Daugavpils satiksme” 2022.gada 12.augustā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” īstenošanu. Projekts ir secīgs turpinājums AS "Daugavpils satiksme" īstenošanā esošajam projektam “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 848 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) prasībām, projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projektā ir paredzēts iegādāties 12 jaunus, ar dabasgāzi (CNG) darbināmus autobusus un elektroautobusus. Projekta rezultātā būs iespējams nomainīt 22% no novecojušā un nolietotā autoparka, aizstājot tos ar energoefektīvākiem transportlīdzekļiem, kas rada ievērojami mazāku piesārņojumu apkārtējā vidē nekā vecie, ar dīzeļdegvielu darbināmie autobusi. Projekta rezultātā tiks samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Ņemot vērā, ka MK noteikumi paredz projekta darbību attiecināšanu pirms vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldība 11.02.2022. izsludināja iepirkumu “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)" ar identifikācijas Nr. 2022/14. Rezultātā 05.07.2022. ir noslēgts līgums ar UAB transporto firma "TRANSMITTO" par 6 jaunu autobusu IVECO/ROSERO-P FIRST CNG piegādi un 12.07.2022. ir noslēgts līgums ar personu apvienību "Scania Baltics" par 6 jaunu autobusu Scania Citywide LF BEV (elektriskais) piegādi, no projekta tiks attiecināti 2 autobusi. Kā arī pašvaldība 07.08.2022. izsludināja iepirkumu "Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)" identifikācijas Nr. DPP 2022/93, kopumā uz 3.daļām, uz projektu attiecināma ir 1.daļa (2 autobusi) un 3.daļa.

Visi jaunie autobusi tiks aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, vizuāliem tablo un audio sistēmu, būs izvietoti skaidri saprotami marķējumi un piktogrammas. Autobusi būs ērti lietošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Modernu, energoefektīvu un mazemisiju transportlīdzekļu izmantošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos ļaus paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un veicinās videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu Daugavpilī. Projekta rezultātā tiks uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība un pasažieru pārvadājumu kvalitāte – paaugstināts ērtību līmenis un drošība visām pasažieru grupām, kā arī uzlabota apkārtējās vides kvalitāte pilsētas iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim.

Kopējās projekta izmaksas ir 3 240 000.00 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 754 000.00 EUR.

Projekti


Noslēgta Vienošanās par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu

AS “Daugavpils satiksme” 2022.gada 30.maijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 467 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi” prasībām, projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekts ir secīgs turpinājums iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā, kā arī piesaistītu jaunus pasažierus.

Projektā ir paredzēts veikt sekojošas darbības:

• Jaunas tramvaju līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta «Stacija» ar Cietoksni;

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā (no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, iesk. pagriezienu uz Jātnieku ielu);

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai);

• Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai);

• Jaunu tramvaju vagonu iegāde.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir pabeigta būvprojekta “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” - “Vecstropi” Daugavpilī” izstrāde.

AS “Daugavpils satiksme” ir iesniegusi pieteikumu Daugavpils pilsētas pašvaldībai būvdarbu iepirkuma organizēšanai. Pašvaldība šī gada 13.jūnijā izsludināja atklātu konkursu “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi” Daugavpilī” ar identifikācijas numuru DPP 2022/61.

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83444

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – šī gada 18.jūlijs.

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

Projekta ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” realizācijas gaitu

Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir atvēti piedāvājumi iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14 ietvaros. Iepirkuma priekšmets tika sadalīts četrās daļās:

1.DAĻA: Četrpadsmit jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

2.DAĻA: Sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde;

3.DAĻA: Sešu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

4.DAĻA: Divu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde.

Katrā no daļām ir pieteikušies vairāki pretendenti. Iepirkumu komisija vērtē katru daļu atsevišķi, lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2. daļā, kur bija pieteicies tikai viens pretendents - UAB transporto firma "TRANSMITTO" un 3.daļā ar SIA "Scania Latvia", kas piedāvāja viszemāko cenu.

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Kā arī daļa jaunu autobusu tiks iegādāti no projekta“Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” , kas tiks iesniegts Centrālā un finanšu līgumu aģentūrā līdz šī gada 29.aprīlim, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.739 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir izstrādāts un iesniegts Pilsētplānošanas un Būvniecības departamenta Būvvaldē būvprojekts “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” - “Vecstropi” Daugavpilī” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. Izstrādātais būvprojekts ir saņēmis pozitīvu ekspertīzes atzinumu. Tādējādi, pēc Būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas tiks izsludināts iepirkums uz būvdarbiem. Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu un Stropus.

Atgādinām, ka projekta ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” realizācijas gaitu

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 13.aprīlis. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts četrās daļās:

1.DAĻA: Četrpadsmit jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

2.DAĻA: Sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde;

3.DAĻA: Sešu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

4.DAĻA: Divu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde.

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Kā arī daļa jaunu autobusu tiks iegādāti no projekta“Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” , kas tiks iesniegts Centrālā un finanšu līgumu aģentūrā līdz šī gada 29.aprīlim, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.739 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” realizācijas gaitu

2021.gada 31.augustā AS “Daugavpils satiksme” noslēdza līgumu ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par 20 jaunu autobusu Scania Citywide LF CNG iegādi. Atbilstoši līguma nosacījumiem, piegādātājs visus autobusus piegādās ne vēlāk kā 12 kalendāro mēnešu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Projektā vēl ir paredzēts iegādāties 15 jaunus ar CNG darbināmus mazietilpības autobusus, bet, ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas stājās spēkā 2021.gada 14.septembrī, paredzēta jauna kārtība autotransporta iepirkumu jomā. Respektīvi, projektā būs jāparedz arī autobusu iegāde, kas darbināmi ar elektrību. Šobrīd, atbilstoši PIL grozījumiem, tiek gatavota iepirkuma dokumentācija.

Bez tam, 2021.gada 11.novembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.739 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"”, kuru ietvarā Daugavpils pilsētai ir iespēja vēl piesaistīt Kohēzijas fonda finansējumu EUR 2 754 000 apmērā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis, kur tika veikti tramvaju līnijas pārbūves un kontakttīklu izbūves darbi. Atbilstoši līguma nosacījumiem, AS “A.C.B.” tramvaju līnijas pārbūves darbus pabeidza 04.10.2021. un kontakttīklu izbūves darbus CFB SIA “BINDERS” pabeidza 30.09.2021. Pārbūvējot tramvaja līniju 1,5 km garumā ir uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli. Tas nodrošinās mūsdienīgu tramvaju elektroapgādes sistēmas izmantošanu, tramvaju kustības regularitāti un samazinās tehnisko avāriju risku. Tramvaja kustība kļūs līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu. Šobrīd ir pieprasīti atzinumi par objekta gatavību ekspluatācijai no iestādēm, kas izsniedza tehniskos noteikumus. Objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā. Kopš 14.10.21. ir atjaunota tramvaju kustība 3.maršrutā no pieturas “Stropu ezers” līdz pieturai “Cietoksnis”.

Kā arī projekta ietvaros turpinās projektēšanas darbi objektam “Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā (no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi (1,9 km)”.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” realizācijas gaitu

Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludināja atklātu konkursu “Ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPD 2021/38 (turpmāk – iepirkums), kura ietvaros tika plānots iegādāties 35 ar CNG darbināmus autobusus. Iepirkums tika sadalīts divās daļās, 1. daļas ietvaros tika paredzēts iegādāties 20 lielus ar CNG darbināmus autobusus, 2.daļas ietvaros atbilstoši 15 mazietilpības ar CNG darbināmus autobusus.

Iepirkuma 2. daļa tika izbeigta bez rezultātiem, jo pretendents iesniedza nolikuma prasībām neatbilstošu dokumentāciju. Tādējādi tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss “Ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu jaunu M3 kategorijas mazietilpības autobusu ar daļēji zemo grīdu piegāde (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, kas arī noslēdzās bez rezultāta. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija jauna iepirkuma sludināšanai.

Lēmumu iepirkuma 1. daļā Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija pieņēma lēmumu šī gada 31.augustā, atzīstot par uzvarētāju personu apvienību “SCANIA BALTIC” par summu EUR 5 062 848.54 bez PVN. Šobrīd Iepirkumu uzraudzības birojs izskata iesniegtās sūdzības.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Tuvojas noslēgumam projekts “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”

AS “Daugavpils satiksme” kopš 2017.gada īsteno projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003. Šī gada 23.augustā pieņemts ekspluatācijā objekts “Tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, ieskaitot 18.novembra un Ventspils ielu krustojumu (2,06 km)”, tādējādi projektā ir pabeigtas visas paredzētās aktivitātes. Šobrīd AS “Daugavpils satiksme” gatavo projekta noslēguma pārskatu iesniegšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.

Atgādinām, ka projektā kopumā bija paredzēts paveikt:

1) tramvaju līnijas pārbūvi posmos Vienības iela - Stacijas iela, ieskaitot 18.novembra un Ventspils ielu krustojumu (2,06 km);

2) jaunas tramvaju līnijas būvniecību posmā 18. Novembra iela-Veselības iela- Stropu ciems Daugavpilī (2,26 km);

3) esošā kontakttīkla pārbūvi stieņveida un pantogrāfa strāvas tipa uztvērēja izmantošanai (9,50 km);

4) kabeļlīnijas izbūvi posmā Jātnieku ielas depo – Stropi (trases garums 2,15 km);

5) 8 četrasu tramvaju vagonu iegādi.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekts bija secīgs turpinājums iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem un tramvaju parka atjaunošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 17 780 322.15, no kurām attiecināmās izmaksas EUR 15 294 117.65 (85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome).

AS “Daugavpils satiksme” turpina attīstīt tramvaju sliežu infrastruktūru Daugavpils pilsētā īstenojot projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”, kā arī plāno iesniegt jaunu projekta pieteikumu, kad tiks izsludināta projektu pieteikumu atlases SAM 4.5.1.1. kārtas ietvaros.

Projekti


Noslēgta Vienošanās par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” īstenošanu

AS “Daugavpils satiksme” 2021.gada 15.jūnijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 848 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi” prasībām, projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projektā ir paredzēts iegādāties 35 jaunus, ar dabasgāzi (CNG) darbināmus autobusus, no kuriem 20 būs lieli autobusi un 15 mazietilpības autobusi. Projekta rezultātā būs iespējams nomainīt 65% no novecojušā un nolietotā autoparka, aizstājot tos ar energoefektīvākiem transportlīdzekļiem, kas rada ievērojami mazāku piesārņojumu apkārtējā vidē nekā vecie, ar dīzeļdegvielu darbināmie autobusi. Projekta rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Modernu, energoefektīvu un mazemisiju transportlīdzekļu izmantošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos ļaus paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un veicinās videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu Daugavpilī. Projekta rezultātā tiks uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība un pasažieru pārvadājumu kvalitāte – paaugstināts ērtību līmenis un drošība visām pasažieru grupām, kā arī uzlabota apkārtējās vides kvalitāte pilsētas iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Turpinās projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošana

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros turpinās būvdarbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis, kur tramvaju līnijas pārbūves darbu ģenerāluzņēmējs ir AS “A.C.B.” un kontakttīklu pārbūves darbus veic CFB SIA “BINDERS”. Tramvaju līnijas pārbūves būvdarbu izpildes termiņš ir šī gada 5.oktobris, šobrīd ir izpildīti mazliet vairāk kā 46% no kopējiem līgumā paredzētajiem būvdarbiem. Ir pabeigti apgaismojuma tīklu izbūves darbi, tuvojas nobeigumam sliežu ceļu izbūves darbi, uzklāta pirmā asfalta kārta Cietokšņa ielas posmā no Parādes ielas līdz Kandavas ielai, uzstādītas ceļa un ietvju apmales, izbūvēta atbalstsiena un paveikti citi darbi. Ņemot vērā, ka būvdarbi notiek pilsētas centrā, blakus apdzīvotām vietām un ceļa posmos, kur ir intensīva autotransporta un gājēju kustība, ielas tiek regulāri laistītas, lai mazinātu putekļu daudzumu.

CBF SIA “BINDERS” gandrīz pabeigusi kontakttīklu uzstādīšanas darbus. Kopumā ir paveikti 77% no līguma ietvaros paredzētajiem darbiem.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” gaitu

AS “Daugavpils satiksme” turpina īstenot projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”. Atgādinām, ka projekta ietvaros Daugavpils pilsētas centrā 2020.gada novembrī tika pabeigti vērienīgi tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi. Rezultātā ir rekonstruēta tramvaju līnija un tai pieguļošā teritorija, veikta sliežu ceļu krustojumu pārbūve, uzstādīti jauni tramvaju pieturvietu paviljoni, nomainīti kontakttīkli. Objekts tiks nodots ekspluatācijā pēc papildus pārmiju uzstādīšanas 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Šobrīd par paveiktajiem tramvaju rekonstrukcijas darbiem pilsētas centrā ir saņemti vairāki pozitīvi atzinumi no iestādēm, kas izsniedza tehniskos noteikumus – VAS “Latvijas valsts ceļi”, AS “Latvijas gāze”, AS “Sadales tīkls” u.c.

Tuvākajā laikā plānots uzsākt papildus pārmiju uzstādīšanas darbus 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Pārmiju piegādi, saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošinās SIA “voestalpine Railway Systems Latvia” un to uzstādīšanu - būvuzņēmējs CFB SIA “BINDERS”.

Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


Noslēgta Vienošanās par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanu

AS “Daugavpils satiksme” 2021.gada 12.aprīlī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 467 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi” prasībām, projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekts ir secīgs turpinājums SAM 4.5.1.1.pasākuma 1.kārtā iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā, kā arī piesaistītu jaunus pasažierus. Projektā ir paredzēts veikt sekojošas darbības:

• Tramvaju līnijas pārbūve un kontakttīklu izbūvi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis;

• Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā (no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi.

Tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis jau tika uzsākti 2020.gada nogalē. Tramvaju līnijas pārbūves darbu ģenerāluzņēmējs ir AS “A.C.B.” un kontakttīklu pārbūves darbus veic CFB SIA “BINDERS”.

Tramvaju līnijas jaunbūvei Vaiņodes ielas posmā personu apvienība SIA "BRD projekts" un SIA "REM PRO” izstrādātā būvniecības dokumentāciju. Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un noslēgusies publiskā apspriede.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti


Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros Daugavpils pilsētas centrā 2020.gada novembrī tika pabeigti vērienīgi tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi. Rezultātā ir rekonstruēta tramvaju līnija un tai pieguļošā teritorija, veikta sliežu ceļu krustojumu pārbūve, uzstādīti jauni tramvaju pieturvietu paviljoni, nomainīti kontakttīkli. Šobrīd ir slēgta 3.tramvaju maršruta kustība, jo ir uzsākti būvdarbi posmā Parādes, Cietokšņa iela līdz maršruta galapunktam “Cietoknis” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, II kārta” ietvaros, kas ir secīgs turpinājums iesāktajiem tramvaju infrastruktūras uzlabošanas darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā.

Tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, ieskaitot 18.novembra un Ventspils ielu krustojumu tiks nodota ekspluatācijā pēc papildus pārmiju uzstādīšanas 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā. Būvuzņēmējs CFB SIA “BINDERS” ir noformējis tehnoloģisko pārtraukumu, līdz pārmiju piegādes brīdim. Saskaņā ar noslēgto līgumu starp AS “Daugavpils satiksme” un SIA “voestalpine Railway Systems Latvia”, tramvaju pārmiju piegāde tiks veikta ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.martam.

Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


Par tramvaju infrastruktūras attīstības projekta gaitu

Daugavpils pilsētas centrā tuvojas noslēgumam tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi, ir pabeigta nozīmīgu un sarežģītu ielu un ielu sliežu ceļu krustojumu pārbūve, uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli. Tramvaja kustība uz pārbūvētajiem sliežu ceļiem ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Pēc būvdarbu grafika šobrīd tiek kavēta 3.maršruta tramvaja kustība, jo Covid 19 dēļ nevar ierasties speciālists no Austrijas, lai veikt pārmiju pieslēgšanu. Tādējādi pārmiju pieslēgšana šobrīd tiek pielāgota mehāniskajam režīmam, lai jau tuvākajās dienās varētu atjaunot 3.tramvaju maršruta kustību līdz galapunkta pieturvietai “Cietoksnis”.

Saskaņā ar būvdarbu līgumu, būvuzņēmējam CFB SIA “Binders” būvdarbu izpildes termiņš ir 31.oktobris. Šajā termiņā nav iekļauta objekta pieņemšana ekspluatācijā.

Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


Par tramvaju infrastruktūras attīstības projekta gaitu

2020.gada 16.jūlijā AS “Daugavpils satiksme” parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, pieņēma divus jaunus tramvaju vagonus projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros. Atgādinām, ka projekta ietvaros kopumā bija plānota 8 jaunu tramvaju vagonu piegāde, līdz šim brīdim bija piegādāti un pieņemti 6 vagoni.

Kā arī projekta ietvaros Daugavpils pilsētas centrā aktīvi turpinās būvdarbi – tiek izbūvētas pieturvietas, ieklāts bruģis, norit asfaltēšanas darbi utml. Izpilde uz 30.06.2020. gadu sastāda 76,51%.

Saskaņā ar būvdarbu līgumu, būvuzņēmējam CFB SIA “Binders” būvdarbu izpildes termiņš ir 16.septembris. Šajā termiņā nav iekļauta objekta pieņemšana ekspluatācijā.

Būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemto lēmumu paredzētais projektā snieguma rezerves finansējums tika pārlikts uz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, līdz ar to KF finansējuma likme projektā tika palielināta no 79,74 % līdz 85 %.

85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

ProjektiPar tramvaju infrastruktūras attīstības projekta gaitu

Kopš 2020.gada 5.februāra AS "Daugavpils satiksme" uzsāka pasažieru pārvadāšanu tramvaju III maršruta jaunajā posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Jaunais tramvaju maršruts ir ieguvis lielu popularitāti iedzīvotāju vidū, it sevišķi tas ir aktuāls iedzīvotājiem no Stropu un Neredzīgo biedrības mikrorajoniem, kā arī ir atvieglota pasažieru nokļūšana līdz dažādām reģionālās slimnīcas nodaļām. Pateicoties jaunajam tramvaju maršrutam, pasažieru pārvadājumu skaits salīdzinot ar 2019.gada februāri III tramvaju maršrutā ir palielinājies vairāk nekā par 23%.

Šobrīd turpinās tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi pilsētas centra rajonā, bet tieši tiek veikta nozīmīgu un sarežģītu ielu un sliežu ceļu krustojumu pārbūve: Cietokšņa un Parādes ielas, Imantas un Vienības ielas. 2020.gada 9.aprīlī, pēc būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma, AS “Daugavpils satiksme” parakstīja Vienošanās ar būvdarbu veicēju CBF SIA “Binders” par būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 16.septembrim.

Atgādinām, ka būvdarbi tiek īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


Tramvaju infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas progress

Daugavpils pilsētas sabiedriskais tramvaju transports piedzīvo būtiskas pārmaiņas un uzlabojumus. 2019. gadā ir noslēgti jaunās tramvaju līnijas izbūves darbi 18.novembra ielas posmā Veselības iela -Stropu gredzens, kā arī uzsākti tramvaju līnijas rekonstrukcijas darbi pilsētas centra rajonā.

Atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, darbu izpildi paredzēts noslēgt 2020. gada oktobrī. Būvdarbu izpilde tiek īstenota atbilstoši plānotajam laika grafikam, līdz tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās progress sasniedz gandrīz 60 %.

Atsākt būvdarbus pilsētas centrā ir plānots 2020.gada marta beigās, īstenojot nozīmīgākos un sarežģītājos ielu un sliežu ceļu krustojumu pārbūves: Cietokšņa un Parādes ielas, Imantas un Vienības ielas.

Ievērojot, ka viena krustojuma ietvaros ir jāveic tehnoloģiski sarežģīti būvdarbi, Parādes un Cietokšņa ielas krustojuma izbūves laikā, atbilstoši darbu veikšanas projektam, ir plānots slēgt daļēji mainīt tramvaju kursēšanas maršrutu. AS ‘’Daugavpils satiksme’’ atvainojas par sagādātajām neērtībām, un aicina pilsētas iedzīvotājus sekot līdzi izmaiņām.

Informācija par plānotajām izmaiņām tiek publicēta AS ‘’Daugavpils satiksme’’ mājas lapā un pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

Attiecībā uz tramvaju vagonu līguma izpildi un tramvaju vagonu izmantošanu sabiedriskā transporta pārvadājumos, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ skaidro, ka uz doto brīdi ir pieņemti ekspluatācijā un apmaksāti 6 (seši) tramvaju vagoni, atlikušajiem 2 (diviem) tramvaju vagoniem tiek veikta testēšana. Ievērojot, ka testēšanas pārbaudes laikā ir konstatēti defekti, par ko ir informēti tramvaju vagonu piegādātāji, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ tos pieņems un sāks izmantot satiksmē vien pēc defektu novēršanas.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam, Piegādātājs nodrošina 2 gadu garantiju, kuras laikā atklājušies defekti, vai nepieciešamie remontdarbi ir novēršami un veicami bez papildus samaksas, turklāt, garantijas laiks tiek uzskaitīts no konkrētā defekta novēršanas. Pašreiz, ievērojot piegādes kavējumu, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ ir piemērojusi Piegādātājam soda sankcijas.

Atbildot uz iedzīvotāju neskaitāmajiem jautājumiem, proti, kāpēc jaunie tramvaju vagoni nav pieejami 3. un 1. maršrutā, AS ‘’Daugavpils satiksme’’ skaidro, ka tramvaju vagoni ir aprīkoti ar pantogrāfa strāvas uztvērēju un centra rajonā tiek īstenoti sliežu un kontakttīkla pārbūve pantogrāfa sistēmai, līdz ar būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, jaunie tramvaju vagoni būs norīkoti 1 maršrutā, savukārt pašreiz pārvadājumi ar jaunajiem tramvaju vagoniem tiek īstenoti 2. maršrutā.

Tramvaju vagonu iegāde un būvdarbi tiek īstenoti Kohēzijas fonda projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā ‘’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros .

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


2020.gada 5.februārī AS "Daugavpils satiksme" uzsāks pasažieru pārvadāšanu jaunajā posmā

2018. gada martā tika uzsākti būvdarbi tramvaju līnijas jaunbūvei 18.Novembra ielas posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km). Būvdarbi ir noslēgušies, objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

2020.gada 5.februārī AS "Daugavpils satiksme" uzsāks pasažieru pārvadāšanu tramvaju III maršruta jaunajā posmā.

Būvdarbi īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Būvdarbu izpildi nodrošināja CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena 5 650 200 EUR.

Īstenojot būvniecības ieceri, nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai dzīvojamajam rajonam Veselības, Čiekuru ielās, kā arī ērtāku nokļūšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


UAB "Railvec" ir nodevis pirmos 4 jaunos tramvaju vagonus

Š.g. 28. janvārī AS ‘’Daugavpils satiksme’’ pieņēma pirmos četrus četrasu tramvaju vagonus.

Ievērojot, ka tramvaju vagonu piegādes saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir kavētas, tramvaju pieņemšana tiek organizēta atbilstoši to gatavībai un pēc attiecīgo Līguma izpildes nosacījumu izpildes.

Pirmie četri tramvaju vagoni tika pieņemti 28. janvārī, provizoriski 31. janvārī plānots pieņemt vēl divus tramvaju vagonus. Savukārt pēdējie divi no Līgumā paredzētajiem 8 tramvaju vagoniem pašlaik atrodas Daugavpili un Piegādātājs tuvākajā laikā plāno veikt tā pārbaudes.

Pasažieru pārvadājumus ar jaunajiem tramvaju vagoniem ir plānots uzsākt tuvākajā laikā 2. maršrutā.

Paralēli ir uzsākta tramvaju līnijas jaunbūves nodošana ekspluatācijā un drīzumā tā tiks atklāta pasažieru pārvadājumiem.

Tramvaju vagonu iegāde un būvdarbi tiek īstenoti AS ‘’Daugavpils satiksme’’ projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā ‘’ ietvaros.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


Jaunā tramvaju līnija tiks atklāta decembrī

2018. gada martā tika uzsākti būvdarbi tramvaju līnijas jaunbūvei 18.novembra ielas posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km) un turpinājumā veidojot pieslēgumu pie esošajiem sliežu ceļiem.

Būvdarbi ir noslēgušies atbilstoši plānotajiem termiņiem. Pašreiz notiek objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā, teritorijas uzkopšanas darbi, atbildīgo inženiertīklu turētāju atzinumu saņemšana par objekta gatavību ekspluatācijai.

Pasažieru pārvadājumus jaunajā posmā ir plānots uzsākt š.g. decembra otrajā pusē pēc objekta pieņemšanas.

AS “Daugavpils satiksme” aicina iedzīvotājus un pasažierus būt uzmanīgiem sliežu ceļu tuvumā, ievērot gājēju kustības ceļus un nešķērsot sliežu ceļus neparedzētās vietās.

Būvdarbi īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Būvdarbu izpildi nodrošina CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena 5 650 200 EUR.

Īstenojot būvniecības ieceri, tiks nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai dzīvojamajam rajonam Veselības, Čiekuru ielās, kā arī ērtāku nokļūšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

Projekti


Daugavpilī ieradies pirmais tramvajs

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26. novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

15. jūlijā pirmais 71-911 modeļa tramvajs ir ieradies Daugavpilī, naktī no pirmdienas uz otrdienu tas tika izkrauts un uzstādīts uz sliedēm. Šodien tramvaja vagons tiks izpakots un sāksies tā pārbaudes, kā arī drīzumā tiks sākti izmēģinājuma braucieni.

Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.

Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4 093 600,00 EUR.

Projekti

Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.Pirmais tramvajs ir sācis ceļu uz Daugavpili

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada 26. novembrī tika parakstīts līgums par 8 jaunu zemās grīdas četrasu tramvaju vagonu piegādi.

Šodien pirmais 71-911 modeļa tramvajs ir uzsācis savu ceļu uz Daugavpili, pilsētā tas no Lietuvas tiks ievests pirmdien, 15. jūlijā, naktī uz otrdienu ir paredzēta tā izkraušana un uzstādīšana uz sliedēm, lai pēc tam veiktu tramvaja vagona pārbaudes, kā arī vagonam priekšā stāv izmēģinājuma brauciens 250km garumā.

Jaunie tramvaji tiks palaisti līnijā pēc visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas, vadītāju un tehniskā personāla apmācības, kā arī tramvaju pieņemšanas dokumentācijas parakstīšanas.

Tramvaju vagonu piegādi nodrošina Lietuvas slēgtā akciju sabiedrība “Railvec”; kopējā līgumcena ir 4 093 600,00 EUR.

Projekti

Tramvaju ritošā sastāva iegāde tiek finansēta projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.


Pabeigta pārmiju izbūve jaunās līnijas posmā

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

No 2019. gada 20. maija līdz 31. maijam bija slēgta tramvaju kustība 3. maršrutā no pieturas “Valkas iela” līdz galapunktam “Stropu ezers” – šajā laika būvnieks veica pārmiju ierīkošanas darbus, lai savienotu jaunbūvējamo tramvaju līnijas posmu ar jau esošo sliežu ceļu Reģionālās slimnīcas piebraucamā ceļa un Vasarnīcu ielas krustojumā. Tramvaju kustība šajā posmā bija slēgta arī 2018. gada rudenī, kad līdzvērtīgi pārmiju ierīkošanas darbi norisinājās Vasarnīcu ielas un 18. novembra ielas krustojumā pie Brāļu kapiem.

2019. gada 31. maijā neilgi pēc plkst. 9.00 tika veikts izmēģinājuma brauciens, lai pārbaudītu sliežu ceļu savienojuma vietas caurlaidi; tā kā tas noritēja veiksmīgi, jau no 31. maija plkst. 10.00 tika pilnībā atjaunota kustība 3. tramvaja maršrutā.

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Projekti

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.


Būvnieks atsāk darbus pēc tehnoloģiskā pārtraukuma

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

Atgriežoties no tehnoloģiskā pārtraukuma saistībā ar būvniecībai nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ar 2019. gada 2. aprīli ir atsāktu darbi jaunas tramvaju līnijas izbūvē līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir jāveic daļa sliežu ceļu izbūves darbu, proti, jāizbūvē pagrieziens no 18. novembra ielas uz Veselības ielu un tam piegulošā sliežu ceļa daļa, jānostiprina ierīkotā atbalstsiena, kā arī jāierīko projektā paredzētās tramvaju un autobusu pieturvietas un jāveic teritorijas labiekārtošanas darbi.

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Projekti

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.


Projekti

Pārskats par paveiktajiem būvdarbiem pirms tehnoloģiskā pārtraukuma

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

Līdz šim brīdim ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta jaunā sliežu ceļa lielākā daļa, atjaunojamajā ceļa braucamajā daļā ieklāts ceļa segums. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido ~80 %, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiek plānots pabeigt pamatdarbus, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Ņemot vērā samērā neparedzamos ziemas-pavasara klimatiskos apstākļus, līdz ar to arī darbu atsākšanas laiku, sliežu ceļu līnijas atklāšana tiek plānota 2019. gada vasarā vai rudens sākumā.

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

AS “Daugavpils satiksme”

+371 65433632


Projekti

Tiek pieslēgts apgaismojums Veselības ielā

No šodienas, 2018. gada 8. novembra, pārvietošanās vakara stundās pa Veselības ielu kļūs drošāka un gaišāka, jo tiek pieslēgts apgaismojums Veselības ielas posmā, kur tas bija atslēgts sakarā ar būvdarbu veikšanu projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Tramvaju ceļa izbūve līdz reģionālajai slimnīcai rit pilnā sparā

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26km).

Šī pusgada laikā ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta pamatne sliežu ceļam, kā arī lielākā sliežu ceļa daļa. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

Tāpat oktobra sākumā uz 2 nedēļām tika pārtraukta 3.maršruta tramvaja kustība posmā no Valkas ielas līdz galapunktam Stropos, lai izbūvētu pārmiju posmu 18.novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā; šajā laikā pasažieru pārvadājumiem šajā maršruta posmā tika izmantoti mazietilpības autobusi. Būvnieki ne tikai iekļāvās noteiktajos termiņos, bet darbus pabeidza agrāk par noteikto, tādējādi tramvaja kustība visā maršrutā tika atjaunota par pāris dienām agrāk.

Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido 72-75%, pamatdarbus tiek plānots pabeigt līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam, pēc tā atliks tikai veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5650200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”ietvaros.

79,74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5% – valsts budžeta dotācijas un 10,5% – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

AS "Daugavpils satiksme"

+371 65433632

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti


Projekti

Paziņojums par iepirkuma procedūru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktinformācija:

AS ,,Daugavpils satiksme’’, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese: 18. Novembra iela 183, Daugavpils, kontakttālrunis +37165433632.

Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs:

Eiropas Savienības fonda projekta ,,Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1./16/I/003, ietvaros.

Iepirkuma procedūras nosaukums:

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ,,Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2017/15/KF

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana KF projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ ietvaros atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un darba daudzumu sarakstiem.

Informācija par nolikuma pieejamību vai tā saņemšanas kārtību:

Ar nolikumu var iepazīties www.satiksme.daugavpils.lv vai www.daugavpils.lv vai saņemt personīgi 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, AS ,,Daugavpils satiksme’’, 2.stāvā, 1.kab., pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:45 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:45 līdz plkst. 15:45.

Kontaktpersona: Natālija Komare, tālr.+37165433632, e-pasts: info@dsatiksme.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

AS ,,Daugavpils satiksme’’ līdz 2017.gada 27.jūnijam, plkst. 10:00.


Projekti

AS ‘’Daugavpils satiksme’’ ir noslēgusi līgumu par tramvaju infrastruktūras attīstības projekta realizāciju un uzsāk pirmos būvdarbus

10.03.2017. AS ‘’Daugavpils satiksme’’ parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanu.

Projekts paredz turpināt Daugavpils pilsētas tramvaju infrastruktūras attīstību veicot ieguldījumus gan esošo tramvaju sliežu pārbūvē pārbūvē Vienības iela – Stacijas iela ( 2.06 km), gan jauna posma izbūvē Vasarnīcu iela - Veselības iela – Stropu ciemats (2.26 km).

Nopietni uzlabojumi ir gaidāmi tramvaju elektroapgādes nodrošinājuma sistēmā nodrošinot pantogrāfa sistēmas (9.5 km) izbūvi un novecojošo balstu nomaiņu, kā arī protams, 8 jaunu tramvaju vagonu iegāde.

Būvdarbu izpilde kontakttīkla sistēmas daļā ir uzsākti un , pēc attiecīgo iepirkuma procedūru noslēgšanās sekos sliežu ceļu posmu rekonstrukcijas un jaunbūves būvdarbu veikšana.

Projektu plānots noslēgt līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 15 855 447.65 EUR

Projekts Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” tiek īstenots 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.


Projekti

AS ’’Daugavpils satiksme’’ transformatoru apakšstaciju rekonstrukcijas darbi ir pabeigti, objekti nodoti ekspluatācijā

2015. gada janvārī AS ‘’Daugavpils satiksme’’ uzsāka ES fondu līdzfinansētā projekta ‘’Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros Transformatoru apakšstaciju 18. Novembra ielā 10, Jātnieku ielā 90 un 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī rekonstrukcijas būvdarbus.

Transformatoru apakšstacija TA 137 tiek ekspluatēta no 1972. gada, TA – 275 no 1976. gada, savukārt SP – 10 no 1980. gada. Projekta ietvaros AS ‘’Daugavpils satiksme’’ radās iespēja veikt apakšstaciju tehniskā aprīkojuma nomaiņu.

Rekonstrukcijas būvdarbi sevī ietvēra iekštelpu remontdarbus, fasādes un jumta renovāciju, kā arī visapjomīgāko un nozīmīgāko renovācijas daļu – elektroietaišu, transformatoru nomaiņu. Nodrošinot nepārtrauktu tramvaju kustību, būvdarbi objektos tika uzsākti un pabeigti secīgi.

Apakšstaciju tehniskais nodrošinājums ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem tramvaju kustības nodrošināšanai. Rekonstrukcijas rezultātā tika veikta iekārtu 100 % nomaiņa, kas, savukārt, jau pirmajos darbības mēnešos ir devusi pozitīvas tendences elektroenerģijas patēriņa samazināšanā.

Būvdarbu izpilde tika veikta atklātā konkursa rezultātā noslēgtā līguma ietvaros, būvdarbu izpildi nodrošināja SIA ‘’Reck’’ .

Būvdarbi ir pabeigti un objekti ir nodoti ekspluatācijā.

Līdz ar apakšstaciju renovācijas darbu pabeigšanu AS ‘’Daugavpils satiksme’’ ir īstenojusi visas ES fondu projektā paredzētās aktivitātes.

Apakšstaciju renovācijas būvdarbi veikti ERAF projekta ‘’Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros, 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

AS ’’Daugavpils satiksme’’ uzsākta pirmās apakšstacijas rekonstrukcija

2015. gada janvārī uzsākta Transformatoru apakšstacijas 18. Novembra ielā 10 rekonstrukcija. Kopš būvdarbu līguma ar SIA ‘’Reck’’ noslēgšanas ir veikti apakšstacijas iekārtu, kabeļu demontāžas darbi, kā arī telpu remontdarbi. Jauno elektroiekārtu uzstādīšana plānota marta mēnesī.

Būvuzņēmējs atbilstoši darbu veikšanas projektam ir paredzējis secīgu apakšstaciju atslēgšanu un rekonstrukciju. Visus darbus plānots noslēgt līdz 2015.gada augustam.

Renovācijas darbu rezultātā tiks uzlaboti darba drošības apstākļi AS ‘’Daugavpils satiksme’’ apakšstaciju apkalpojošajam personālam. Iekārtu nomaiņas rezultātā tiks iegādātas mūsdienīgas elektrosadales un pārvades iekārtas, kas ievērojami uzlabos tramvaju elektrotīkla nodrošinājumu, samazinās strāvas svārstības, kā arī samazinās elektroenerģijas patēriņu.

Būvdarbi tiek veikti ERAF projekta ‘’Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros, 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Uzsākta tramvaju vagonu piegāde

2014.gada 17.septembrī  AAS „Nacionālā Kontraktu Korporācija” ieveda pirmos tramvaju vagonus AS „Daugavpils satiksme” teritorijā.

Tramvaju vagonu piegāde notiek 10.07.2014. noslēgtā Līguma ietvaros un paredz 8 četrasu un 4 sešasu tramvaju vagonu piegādi.

Līdz ar jaunajiem 6 tramvajiem Daugavpilī ieradās AAS „Nacionālā Kontraktu Korporācija” atbildīgie tehniskie speciālisti, kas pārstāv ražotāju, lai veiktu vagonu izkraušanas un uzstādīšanas darbus.

Atbilstoši Līguma nosacījumiem, tramvaju vagonu piegāde, t.sk. testēšanas darbi, ir jāpabeidz līdz 2014.gada 1.decembrim.

Šobrīd notiek jauno vagonu izmēģinājuma braucieni, kas paredz visu iekārtu aprīkojuma pārbaudi, testēšanu. Tramvaju vagoniem izmēģinājuma braucienos jāveic vismaz 250 km.

Plānots, ka Daugavpils pilsētas iedzīvotāji izmantot jaunos vagonus varēs jau š.g. oktobrī.

AS „Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām sakarā ar jauno tramvaju izmēģinājumu braucieniem un nelielām nobīdēm no tramvaju kustības saraksta.

Tramvaju vagonu iegāde notiek ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros .

83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Apakšstaciju renovācijas darbu pabeigšana - 27.05.2014.

ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros ir apstiprināti grozījumi projektā, kas paredz papildus ieguldījumus transformatoru apakšstaciju rekonstrukcijas aktivitātes īstenošanā. Ieplānotie līdzekļi ir paredzēti apakšstaciju maģistrālo barošanas kabeļu izbūvei, kā arī dažādiem iepriekš neparedzētiem uzlabojumiem apakšstacijās, kas nodrošinās tehniski drošu, efektīvu ekspluatāciju, kā arī samazinās apakšstaciju apkalpošanas izmaksas.

Šobrīd apakšstaciju rekonstrukcijai ir izsludināts atkārtots atklāts konkurss. Piedāvājumu atvēršana ir plānota 2014.gada jūnija beigās. Sīkāka informācija ir pieejama: satiksme.daugavpils.lv/iepirkumi .

Papildus sākotnēji projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm ir paredzēta papildus kontakttīklu stabu balstu nomaiņa 4 nozīmīgos pilsētas krustojumos, kas būtiski uzlabos tramvaju pārvadājumu kvalitāti un samazinās potenciālo tehnisko avāriju risku, kas var rasties kontakttīkla un to balsta konstrukciju bojājumu rezultātā.

Sīkāka informācija par pretendentu atlasi un prasībām būvdarbu izpildei ir pieejama: satiksme.daugavpils.lv/iepirkumi

AS „Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz pasažierus būt uzmanīgiem, pārvietojoties garām būvdarbu veikšanas vietām.

Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācijas darbi tiek veikti ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros .

83,11% no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: S.Šņepste 65476067


Projekti

Turpinās renovācijas darbi - 10.05.2014.

Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācijas darbu ietvaros trešajā posmā norit sliežu ceļa ieklāšana, balastēšana. Kā viens no pēdējiem posmiem, kur paredzēta sliežu ceļu renovācija, ir piektais posms - no Tukuma ielas līdz Valkas ielai. Sliežu ceļa renovācijas darbi ir uzsākti, notiek pamatnes izbūve, sliežu ieklāšana. Tāpat turpinās sliežu ceļu krustojumu izbūves darbi (Ventspils iela, Valkas iela), kuru gaitā ir paredzēta sliežu ceļa un pārmiju nomaiņa, kas uzlabos tramvaju pārvietošanos noslogotākajos krustojumos 18.Novembra ielas posmā. Paralēli tiek veikta brauktuves rekonstrukcija Daugavpils pilsētas domes īstenotajā tranzītielas A13 rekonstrukcijas projektā.

AS „Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz pasažierus būt uzmanīgiem, pārvietojoties garām būvdarbu veikšanas vietām.

Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācijas darbi tiek veikti ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros .

83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija

AS ‘’Daugavpils satiksme’’ atklātā konkursa ,,Tramvaju vagonu iegāde ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros’’, identifikācijas numurs ASDS/2014/02/ERAF ir saņēmusi šādus pretendentu finanšu piedāvājumus - 06.05.2014.

Finanšu piedāvājumi


Projekti

Par rekonstrukcijas darbiem - 27.03.2014.

Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti

AS „Daugavpils satiksme” ES fondu finansētā projekta ietvaros ir uzsākusi divu nozīmīgu ielu un sliežu ceļa krustojumu vietu rekonstrukcijas darbus - 18. Novembra un Liepājas ielas, kā arī 18.Novembra un Ventspils ielas krustojumos. Iepriekš minēto krustojumu izbūve paredzēta saliekamo asfaltbetona plātņu tehnoloģija. Uz doto brīdi ir veikti pamatnes izbūves darbi un nesošo slāņu izbūve. Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai notiek 3.posma sliežu ceļa pamatnes izbūves darbi un uzsākta 5.posma esoša sliežu ceļa demontāžas darbi, gulšņu ielikšana, 4.posmā uzsākti labiekārtošanas darbi.

AS „Daugavpils satiksme” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz pasažierus būt uzmanīgiem pārvietojoties garām būvdarbu veikšanas vietām.

Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācijas darbi tiek veikti ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros.83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: Projekta koordinatore S.Šņepste 65476067


Projekti

Pagaidu ceļa zīmju shēma, A.Pumpura iela - 15.11.2013.

Projekti

Sakarā ar tramvaju sliežu ceļa izbūves darbiem 18.Novembra un Varšavas ielu krustojumā tramvaju pietura „Uzņēmums „Lokomotīve”” tiek pārnesta uz 18.Novembra un A.Pumpura ielas krustojumu. 18.Novembra un A.Pumpura ielu krustojums Marijas katoļu baznīcas virzienā tiek slēgts un tiek ierīkota pagaidu pieturvieta.

Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācijas darbi tiek veikti ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros.

83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Par tramvaju sliežu ceļa būvdarbiem - 30.10.2013.

Projekti

Tramvaju sliežu ceļa 2.posmā no Viestura ielas līdz Marijas ielai norit intensīvi būvdarbi. Tiek demontēts vecais sliežu ceļš un noris jauna sliežu ceļa izbūve tilta teritorijā. Ņemot vērā to, ka AS „Tramvaju uzņēmums” īstenojamais projekts tramvaju līnijas renovācijā ir cieši saistīts ar Daugavpils pilsētas domes projektu tranzītielas A13 rekonstrukciju un skar vienu un to pašu teritoriju, tilta konstrukciju remontdarbi, hidroizolācijas izbūve, sliežu ceļu izbūve un virsējā seguma ieklāšana ir savstarpēji saistīti darbi, kuru izpildei ir nepieciešama rūpīga darbu organizācija. Lai turpinātu uzsāktos darbus un veiktu sliežu ceļa izbūvi, tiek plānota pieturvietas „Uzņēmums „Lokomotīve”” pārnešana.

Tilta posmā pirmais sliežu ceļš ir izbūvēts un tas tiek sagatavots nodošanai ekspluatācijā.

Lai atvieglotu sabiedriskā un operatīvā transporta kustību, no š.g. 4.novembra plānota 18.Novembra ielas un Viestura ielas krustojuma daļēja atvēršana.

Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācijas darbi tiek veikti ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros.

83,11% no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Norit tramvaja vagona testēšanas darbi - 03.10.2013.

Projekti Projekti Projekti Projekti

Pilnsabiedrība „Belkommunmash” no š.g. 3.oktobra veic tramvaja vagona testēšanas darbus. Ir veikts izmēģinājuma brauciens 500 km 170 m.

Izmēģinājuma laikā tika konstatētas atsevišķas tehniskās nepilnības, ko piegādātājs uz doto brīdi ir novērsis.

Pašlaik pilnsabiedrības „Belkommunmash” pārstāvji veic dokumentācijas noformēšanu.

Tramvaju vagonu iegāde notiek ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 ietvaros un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Daugavpils iedzīvotāju ievērībai

AS „Tramvaju uzņēmums’’ informē, ka CBF SIA „Binders” plāno uzsākt 1.sliežu ceļa II posma (no Viestura ielas līdz Marijas ielai) izbūves darbus, un no 2013.gada 9.oktobra pietura „Pilsētas poliklīnika” uz laiku ir pārnesta Mihoelsa ielas virzienā.

AS „Tramvaju uzņēmums” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz pasažierus būt uzmanīgiem, pārvietojoties gar būvdarbu veikšanas vietām.

Tramvaju līnijas 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai renovācijas darbi tiek veikti ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros.

83,11% no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Veikti pirmā tramvaja vagona izkraušanas darbi - 26.09.2013.

Projekti Projekti Projekti

Š.g. 26.septembra agrā rītā pilnsabiedrība "Belkommunmash", 22.03.2013. noslēgtā līguma par tramvaju vagonu piegādi ietvaros, veica pirmā tramvaju vagona izkraušanu.

Uz doto brīdi tramvaju vagons atrodas AS “Tramvaju uzņēmums” depo teritorijā, Jātnieku ielā 90, Daugavpilī.

Atbilstoši līgumā paredzētajai kārtībai, pilnsabiedrībai nepieciešams pabeigt tramvaja vagona uzstādīšanas darbus, iesniegt dokumentāciju, kā arī veikt izmēģinājuma braucienu un apmācīt AS “Tramvaju uzņēmums” personālu tramvaja eksplutācijā.

Tramvaju vagonu iegāde notiek ERAF projekta ‘’Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 ietvaros un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Atklāta tramvaju kustība pirmajā posmā - 10.07.2013.

Projekti Projekti Projekti

ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas numurs ASTU/2012/02/ERAF, ir veikti pirmā posma no (Vienības ielas līdz Viestura ielai) sliežu ceļa renovācijas darbi, un naktī no š.g. 4.jūlija uz 5.jūliju atklāta tramvaju kustība. Tramvaju līnijas otrajā posmā (Viestura iela – Marijas iela ) laikā no 10.līdz 11.jūlijam tiek plānoti pagaidu pārmiju uzstādīšanas darbi, un š.g. 11.jūlijā tiks uzsākta sliežu ceļa izbūve. Savukārt ceturtajā posmā (Ventspils iela Tukuma iela) jau norit sliežu ceļa izbūves darbi.

Tramvaju infrastruktūras renovācijas projekta ‘’B’’ daļā norit apakšstaciju renovācijas darbi. 18. Novembra ielā 183 notiek jumta konstrukciju izbūve, siltināšana un seguma ieklāšana, Jātnieku ielā 90 un 18.Novembra ielā 10 tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Projekts tiek īstenots programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.5. aktivitātes „Publiskais transports ārpus Rīgas ietvaros”, un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Par renovācijas darbu atsākšanu - 07.05.2013.

Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti Projekti

Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, ir atsākti tramvaju līnijas 18. Novembra ielas posmā no Vienības ielai līdz Valkas ielai rekonstrukcijas darbi, kas norit Eiropas Savienības fonda projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros.

Iepriekš minētos renovācijas darbus plānots pabeigt šajā būvdarbu sezonā, lai jau rudenī iegādātie jaunie tramvaji varētu pienācīgā kvalitātē apkalpot Daugavpils pilsētas iedzīvotājus.

AS ‘’Tramvaju uzņēmums’’ atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, kā arī ievērot drošības noteikumus.

Projekti Projekti Projekti Projekti

Projekti

Noslēgts līgums par tramvaju piegādi - 25.03.2013.

Projekti

Projekta ‘’Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 ietvaros, 2013. gada 22. martā tika noslēgts tramvaju vagonu piegādes līgums, ko īstenos Piegādātāju apvienība ОАО ,, Управляющая компания холдинга ,,Белкоммунаш ''(Minska, Baltkrievijas Republika) un SIA ,,Agmen Consulting Bureau''(Rīga, Latvija), līguma summa bez PVN LVL 4 614 312.

Noslēgtais līgums paredz 12 četrasu un sešasu tramvaju piegādi, uzstādīšanu, darbinieku apmācību iekārtu lietošanā un apkopju veikšanā.

Pirmie tramvaji Daugavpilī gaidāmi š.g. jūlijā, bet pirms to nodošanas ekspluatācijā tiks veikti jauno tramvaju izmēģinājumi, līdz ar to pirmie pasažieru pārvadājumi ir iespējami š.g. augustā.

AS ‘’Tramvaju uzņēmums’’ projekts paredz vairāk kā 11 milj. LVL investīcijas Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta attīstībā, paredzot Daugavpils pilsētas tramvaja līnijas rekonstrukciju 18. Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai ( ~6.2 km), atsevišķu pārveidošanas apakšstaciju renovāciju, tramvaju iegādi, kā arī 13 pieturvietu, 10 pārbrauktuvju rekonstrukciju. Projekta ietvaros plānots novērst pašlaik pastāvošo problēmu ar kontakttīklu stiprinājumiem pie ēku sienām, kas rada neērtības iedzīvotajiem un ēku īpašniekiem tramvaju līniju zonā. Rekonstrukcijas gaitā plānots izmantot bežsuvju sliežu tehnoloģiju, kas ievērojami samazinās trokšņu un vibrāciju līmeni.

Projekta ietvaros paredzētie tramvaju līnijas renovācijas darbi tiks uzsākti iestājoties siltākam laikam, taču darbs pārveidošanas apakšstacijās turpinās, veicot iekštelpu remontu.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Saņemta atļauja slēgt līgumu par tramvaju iegādi - 21.02.2013.

Š.g. 20.februārī Iepirkumu uzraudzības birojs, pēc 18. janvārī saņemtās un izskatītās AS „Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” sūdzības, ir atļāvis AS „Tramvaju uzņēmums’’ slēgt līgumu par 12 tramvaju iegādi projekta ‘’Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija”, identifikācijas numurs Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001, ietvaros.

Atklātā konkursa rezultātā tika saņemti divi piedāvājumi, un kā atbilstošākais tika atzīts Latvijas un Baltkrievijas piegādātāju apvienības (ОАО ,, Управляющая компания холдинга ,,Белкоммунаш”, SIA ,,Agmen Consulting Bureau'') piedāvājums, plānotā līguma summa bez PVN LVL 4 614 312.

Daugavpils pilsētas tramvaju infrastruktūras uzlabošanai un pasažieru plūsmas novirzīšanai no privātā transporta uz sabiedrisko tiks veikta jaunu, mūsdienīgu komfortablu četrasu un sešasu tramvaju iegāde. Tramvaji nodrošinās vides pieejamības prasības, elektroenerģijas resursu ekonomiju, samazinās tehnisko avāriju risku, tādējādi uzlabosies kustības regularitāte.

Projekts tiek īstenots programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros. 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Pieņemts lēmums tramvaju iegādes konkursā - 09.01.2013.

Atklātā konkursa „Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros”, identifikācijas numurs ASTU/2012/02/ERAF, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu konkursā ‘’ Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija'' ietvaros, pasludinot Piegādātāju apvienību ОАО ,, Управляющая компания холдинга ,,Белкоммунаш ''(Minska, Baltkrievijas Republika) un SIA ,,Agmen Consulting Bureau''(Rīga, Latvija) kā uzvarējošo pretendentu, plānotā līguma summa bez PVN LVL 4 614 312.
Projekta ietvaros plānots iegādāties 12 četrasu un sešasu tramvaju vagonus.
Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Atklāts pirmais renovētais tramvaju līnijas posms - 28.12.2012.

Projekta ‘’Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 ietvaros ir noslēgušies renovācijas darbi vienā no līniju posmiem un naktī uz š.g. 19. decembri, AS ‘’Tramvaju uzņēmums’’ atklāja kustību pirmajā posmā - Vienības iela – Viestura iela.

Renovācijas darbi otrā posmā – Tukuma iela - Ventspils iela tiks pabeigti nākamajā būvniecības sezonā 2013. gadā. Būvdarbu atlikšana saistās ar tehnoloģisko pārtraukumu, kas skaidrojams ar sezonalitāti.

Pārveidošanas apakšstacijā Jātnieku ielā 90 ir pabeigti jumta renovācijas darbi, savukārt,18.Novembra ielā 10 norit iekštelpu siltināšanas būvdarbi.

Uz doto brīdi ir noslēdzies iepirkuma konkurss par iespēju piegādāt tramvajus, pašlaik notiek pretendentu vērtēšana un rezultāti gaidāmi nākamā gada sākumā.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Projekti Projekti Projekti

Projekti

Par atklātā konkursa tramvaju vagonu iegādes piedāvājumu atvēršanu - 12.11.2012

2012.gada 12.novembrī notika atklātā konkursa „Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros”, identifikācijas Nr. ASTU/2012/02/ERAF, piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus iesniedza 2 pretendenti: AAS „BELKOMMUNMASH” (Baltkrievija) kopā ar SIA «Agmen Consulting Bureau” (Latvija) un Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca (Latvija). Šobrīd iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdz finansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Projekti Projekti Projekti

Projekti

Par tramvaju vagonu iegādes iepirkuma gaitu – 10.11.2012

Pretendentu piedāvājumi atklātām konkursam „Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta ,,Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros”, identifikācijas Nr. ASTU/2012/02/ERAF, tiks atvērti, kā bija paredzēts iepriekš, 2012.gada 12.novembrī. IUB iesniegtā sūdzība no SIA „Agmen Consulting Bureau” šobrīd ir atcelta. Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Par tramvaju līnijas izbūves un apakšstaciju renovācijas darbu gaitu – 01.11.2012

Turpinās būvdarbi ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 ietvaros posmos no Vienības ielas līdz Viestura ielai, no Ventstpils ielas līdz Tukuma ielai, kā arī iebrauktuvē tramvaju remontzonā 18.Novembra ielā 183.

Posmā no Vienības ielas līdz Viestura ielai tika paveikti pretkorozijas izolācijas darbi, turpinās smilts pamatu izbūve sliežu ceļa uzlikšanai, ir uzsākti elektroķīmiskās aizsardzības darbi.

Saskaņā ar tehnisko projektu tiek veikta ūdensvada caurules izvade ārpus sliežu ceļa posmā no Tukuma ielas līdz Ventstpils ielai. Krustojumos 18.Novembra – Tukuma ielās un 18.Novembra – Dobeles ielās tiek uzstādītas dzelzsbetona plāksnes. 18.Novembra – Jelgavas ielu krustojumā tiek veikti betonēšanas sagatavošanas darbi, lai uzliktu dzelzsbetona plāksnes.

Iebrauktuves posmā tramvaju remontzonā 18.Novembra ielā 183 ir izbūvēta gultne un tiks izbūvēts šķembu segums, kā arī tiek uzsākti sliežu ceļa izbūves darbi.

Turpinās 2 apakšstaciju renovācijas darbi Jātnieku ielā 90, 18. Novembra ielā 10. Tiek veikti ārējas un jumtu siltināšanas darbi.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdz finansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Projekti Projekti Projekti

Projekti

Par būvuzraudzības līguma parakstīšanu – 31.10.2012

2012.gada 31.oktobrī atklātā konkursa rezultātā "Būvuzraudzība ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" , identifikācijas numurs ASTU/2012/01/ERAF, AS „Tramvaju uzņēmums” parakstīja līgumu ar SIA „REM PRO” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Rezultātā vairāki sertificētie būvuzraudzības speciālisti uzraudzīs būvdarbu gaitu ERAF projekta ietvaros.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdz finansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Projekti Projekti Projekti

Projekti

Noris tramvaju līnijas renovācijas darbi 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai – 12.09.2012

Būvuzņēmējs CBF SIA “Binders”, ar kuru AS “Tramvaju uzņēmums” 28.jūnija noslēdza līgumu par tramvaju līnijas renovācijas darbiem 18.Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai, pabeidza sagatavošanas darbus un uzsāka sliežu ceļa nomaiņas darbus posmā no Vienības ielas līdz Viestura ielai. Šobrīd tiek atraktas ūdensvada caurules un tiek ierīkota pretkorozijas izolācija esošajai tērauda ūdensvada maģistrālei.

Lai īstenotu sliežu ceļa remontu, viena tramvaju sliežu ceļa līnija ir sagatavota tramvaju kustībai, savukārt otrā tiek renovēta.

Paralēli darbiem pirmajā posmā tiks veiktas sagatavošanas darbi otrajā posmā - no Tukuma ielas līdz Ventspils ielai.

Lai efektīvi īstenotu projektu, AS “Tramvaju uzņēmums” un Daugavpils pilsētas domes speciālisti veic būvdarbu līguma izpildes kontroli.

AS “Tramvaju uzņēmums” cer uz projekta efektīvo realizāciju, kā arī uz pilsētas iedzīvotāju un viesu sapratni par īslaicīgi sagādātajām neērtībām sakarā ar projekta realizāciju.

Projekti Projekti Projekti

Projekti

Noris 3 apakšstaciju renovācijas sagatavošanas darbi – 12.09.2012

Būvuzņēmējs CBF SIA “Binders”, ar kuru AS “Tramvaju uzņēmums” 2012.gada 15.augusta noslēdza līgumu par 3 apakšstaciju renovāciju, 18.Novembra ielā 10, 18.Novembra ielā 183, Jātnieku ielā 90, veic sagatavošanas darbus apakšstaciju renovācijai.

Projekti Projekti Projekti

Projekti

Par būvuzraudzības atklātā konkursa gaitu – 13.08.2012

2012.gada 13.augustā AS ”Tramvaju uzņēmums” atklātā konkursa „Būvuzraudzība ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros”, identifikācijas Nr. ASTU/2012/01/ERAF, tika iesniegti 2 pretendentu piedāvājumi: SIA Geo Consultants un SIA REM PRO. Uz doto brīdi iepirkuma komisija vērtē pretendentu piedāvājumus. Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Tika izsludināts atklātais konkurss par pasažieru tramvaju iegādi – 20.07.2012

2012.gada 20. jūlijā AS "Tramvaju uzņēmums" izsludināja atklāto konkursu „Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros” identifikācijas Nr. ASTU/2012/02/ERAF. Ar atklātā konkursa paziņojumu par līgumu var iepazīties Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā , ar atklāta konkursa nolikumu AS „Tramvaju uzņēmuma” mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”. Pretendenti var iesniegt piedāvājumus līdz 2012.gada 25.septembrim plkst.10:00.


Projekti

Izsludināts iepirkums par būvuzraudzību projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros – 10.07.2012

2012.gada 10.jūlijā AS „Tramvaju uzņēmums” izsludināja iepirkumu „Būvuzraudzība ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija ietvaros” iepirkuma identifikācijas Nr. ASTU/2012/01/ERAF. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties AS „Tramvaju uzņēmums” mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv sadaļā „Iepirkumi” vai saņemt personīgi 18.Novembra ielā 183,Daugavpilī, AS „Tramvaju uzņēmums”, 2.stāvā 1.kab. Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus līdz 2012.gada 13.augustam plkst. 10.00. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot to pa pastu AS „Tramvaju uzņēmums”, 18.Novembra iela 183,Daugavpils, LV-5417. Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Noslēgts līgums par tramvaju līnijas renovācijas darbiem ar CBF SIA “Binders” – 28.06.2012

2012.gada 28.jūnijā ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros tika noslēgts līgums par tramvaju līnijas renovācijas darbiem ar atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF, "A" daļai uzvarētāju CBF SIA "Binders" par summu Ls 4 177 270.00, bez PVN.

Šī līguma izpildīšanas rezultātā tiks renovēta tramvaju līnija 18. Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai 6,2 km garumā.

Projekts tiek īstenots programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.5. aktivitātes „Publiskais transports ārpus Rīgas” ietvaros.


Projekti

Tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš – 14.05.2012

2012.gada 13.martā iepirkuma komisija atklātā konkursa „Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros” identifikācijas numurs ASTU/2011/01/ERAF ietvaros pieņēma lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilsta atklātā konkursa nolikuma izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Sakarā ar to, ka tramvaju vagonu iepirkums tika pārtraukts, jo neviena pretendenta piedāvājums neatbilsta tramvaju vagonu atklāta konkursa prasībām, Satiksmes ministrija atļāva veikt ERAF projekta līgumā grozījumus un pagarināt projektu līdz 2013.gada beigām. Šobrīd tika sagatavots jauns atklātā konkursa nolikums, un drīz tiks izsludināts jauns tramvaju vagonu iegādes konkurss.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdz finansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Tiek risināts jautājums par tramvaju līnijas renovācijas darbu finansējumu – 20.05.2012

Viszemākā cena būvdarbu iepirkumam „A” daļai (Daugavpils pilsētas tramvaju līniju renovācija), kuru iesniedza pretendents CEF SIA “BINDERS” atklātajam konkursam “Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un apakšstaciju renovācija” ERAF projekta ietvaros identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF “A” daļai, ir lielākā par 1 077 725,00 LVL no prognozētās projektā līgumcenas. Šobrīd AS „Tramvaju uzņēmums” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi risina jautājumu par papildus finansējumu, jo būvdarbiem radies pamatots sadārdzinājums salīdzinājumā ar paredzamo līgumcenu.


Projekti

Par projekta “Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” iepirkumu gaitu – 29.03.2012

Atkārtoti izvērtējot pretendentus, iepirkuma komisija konstatēja, ka nevar izvēlēties nevienu pretendentu, un izbeidzot atklāto konkursu, ir jāizsludina jauns konkurss.

Projekts ir ļoti svarīgs pilsētai, jo pašlaik ekspluatējamais tramvaju parks ir fiziski un morāli novecojis un katru gadu pieprasa lielus finanšu ieguldījumus, lai to uzturētu tehniski labā stāvoklī.

Jaunie modernie tramvaju vagoni tiks aprīkoti ar asinhrona tipa dzinējiem, kuri patērē par 20% mazāk elektroenerģijas salīdzinoši ar līdzstrāvas elektrodzinējiem. Rekuperācijas funkcija dos iespēju atgriezt elektroenerģiju atpakaļ tīklā vagona bremzēšanas laikā, bet tramvaja modernā amortizācijas sistēma samazinās trokšņa un vibrācijas līmeni vagonā. Jaunie vagoni būs viegli pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas nozīmē, ka vagonos būs paredzētas vietas invalīdu un bērnu ratiņiem.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes” Publiskais transports ārpus Rīgas” ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Projekta kopēja summa ir 10 316 583,72, tai skaitā attiecināmās izmaksas 8 456 216,16 Ls, no tiem ERAF daļa 83,11% jeb 7 028 040, 0 Ls, privātais finansējums 16,89% jeb 1 428 176,16 Ls.


Projekti

Par atklātā konkursa „Būvuzraudzība ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros” pārtraukšanu – 27.01.2012

AS ”Tramvaju uzņēmums” iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par atklātā konkursa „Būvuzraudzība ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros ” ,identifikācijas Nr. ASTU/2011/03 ERAF, pārtraukšanu sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas nolikumā. Paziņojums par procedūras pārtraukšanu ir publicēts IUB mājas lapā. Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajām izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Par atklātā konkursa “Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros” gaitu - 28.12.2011

2011.gada 28.decembrī Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tika publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, ka AS “Tramvaju uzņēmums” iepirkuma komisija atklātam konkursam „Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija’’ ietvaros” identifikācijas numurs ASTU/2011/01/ERAF pieņēma lēmumu piešķirt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar CJSC "VAGONMASH" (Sanktpēterburga, Krievija) par kopējo līgumcenu Ls 3678400,00 bez PVN. CJSC "VAGONMASH" piedāvājums tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Savus piedāvājumus arī iesniedza sekojoši pretendenti: CS „CARPAT BELAZ SERVICE SRL” (Rumānija) un JSC „BELKOMMUNMASH” (Baltkrievija), AS "DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA" (Latvija), "POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA" (Polija).

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma regulējumam pretendentiem bija tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) par pārkāpumiem. Šīs tiesības izmantoja pretendents AS "DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA". Uz doto brīdi notiek iesnieguma izskatīšana IUB.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Projekta kopēja summa ir 10 316 583,72, tai skaitā attiecināmās izmaksas 8 456 216,16 Ls, no tiem ERAF daļa 83,11% jeb 7 028 040, 0 Ls, privātais finansējums 16,89 % jeb 1 428 176,16 Ls.


Projekti

Tiek izdarīti grozījumi būvuzraudzības nolikumā – 14.12.2011

2011.gada 14.decembrī tika izdarīti atklātā konkursa "Būvuzraudzība ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros" identifikācijas Nr. ASTU/2011/03/ERAF nolikuma grozījumi. Ar grozījumiem ir iespējams iepazīties AS „Tramvaju uzņēmums” mājas lapā sadaļā „Iepirkumi” http://www.tramvajs.daugavpils.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m2102&lng=0. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 16. janvārim plkst. 10.00 AS ,,Tramvaju uzņēmums”, 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, 2.stāva 1.kab.


Projekti

Tiek izsludināts atklāts konkurss par būvuzraudzību projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros – 27.10.2011

2011.gada 27.oktobrī AS „Tramvaju uzņēmums” izsludināja atklāto konkursu „Būvuzraudzība ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija ietvaros” identifikācijas Nr. ASTU/2011/03/ERAF. Ar atklātā konkursa nolikumu var iepazīties AS „Tramvaju uzņēmums” mājas lapā tramvajs.daugavpils.lv/Iepirkumi.aspx. Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus līdz 2011.gada 19.decembrim.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

Par projekta “Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” gaitu – 20.09.2011

Par projektu “Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 sabiedrībai ir liela interese, un tas ir pašsaprotami, jo projekts ir ievērojams un skar gandrīz katra cilvēka intereses, kas dzīvo vai apmeklē Daugavpils pilsētu. Apskatīsimies, kā noris Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras renovācijas projekts. Informācija noderēs arī pretendentiem, kuri jau piedalījās un arī plāno piedalīties atklātajos iepirkuma konkursos.


Projekti

Turpinās tramvaju iegādes pretendentu vērtēšanas procedūra

2011.gada 20.septembrī notika iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē atklātā konkursa “Pasažieru tramvaju iegāde ERAF projekta “Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros. Piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti: Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA (Polija); CJSC Vagonmash (Krievija); CS “Carpat Belaz Service SRL” un JSC “Belkommunmash” (Rumānija un Baltkrievija); AS “Daugavpils Lokomotīvju rūpnīca” (Latvija). Uz doto brīdi iepirkuma komisija vērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus.


Projekti

Pagarinās piedāvājumu iesniegšanas termiņu būvdarbu konkursam

AS „Tramvaju uzņēmums” informē pretendentus, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš būvdarbu atklātajam konkursam “Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” tiks pagarināts. Pēc nolikuma izvērtēšanas Iepirkumu Uzraudzības Birojs piedāvāja veikt dažus grozījumus projekta nolikumā. AS „Tramvaju uzņēmums” izvērtēja priekšlikumus un sagatavoja grozījumus. Tuvākajā laikā IUB mājas lapā tiks publicēts paziņojums par grozījumiem.

No publikācijas brīža piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts, lai pretendenti varētu iepazīties ar grozījumiem un sagatavot piedāvājumus atbilstoši veikto grozījumu prasībām. Ir vērts atgādināt, ka 2011.gada 24.augustā AS Tramvaju uzņēmums izsludināja atklāto konkursu. Ar atklātā konkursa paziņojumu par līgumu pretendenti var iepazīties Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/iubsearch/sps/1 un ar atklātā konkursa nolikumu var iepazīties AS "Tramvaju uzņēmums" mājas lapā:www.tramvajs.daugavpils.lv/Iepirkumi.aspx.

Bija paredzēts, ka pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 17.oktobrim, plkst. 10.00. Sakarā ar to, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņi tiks pagarināti, pretendentiem ir ieteicams sekot līdzi informācijai par grozījumu paziņojumu IUB mājas lapā, kā arī AS „Tramvaju uzņēmums” mājas lapā.


Projekti

Tiks izsludināts konkurss par būvuzraudzību

AS „Tramvaju uzņēmums” sagatavoja nolikumu būvuzraudzības darbiem. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no atbildīgās iestādes tiks publicēts paziņojums par līgumu IUB mājas lapā. Aicinām ieinteresētos pretendentus sekot līdzi aktuālajai informācijai IUB un AS „Tramvaju uzņēmums” mājas lapā.

Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes ‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdzfinansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


Projekti

AS "Tramvaju uzņēmums" izsludināja atklāto konkursu par Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovāciju - 24.08.2011

2011.gada 24.augustā AS "Tramvaju uzņēmums" izsludināja atklāto konkursu par Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovāciju ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 ietvaros. Ar atklātā konkursa paziņojumu par līgumu var iepazīties Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/iubsearch/sps/1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 17.oktobrim, plkst. 10.00 AS ,,Tramvaju uzņēmums” birojā pēc adreses 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī.


Projekti

AS "Tramvaju uzņēmums" izsludināja atklāto konkursu par pasažieru tramvaju iegādi – 26.07.2011

2011.gada 26.jūlijā AS "Tramvaju uzņēmums" izsludināja atklāto konkursu par pasažieru tramvaju iegādi ERAF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros. Ar atklātā konkursa paziņojumu par līgumu var iepazīties Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv/iubsearch/prt/act_competition/sps/1 .


Projekti

Par projekta “Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras renovācija” gaitu – 12.05.2011

2011.gada 12.maijā AS “Tramvaju uzņēmums” parakstīja līgumu ar Satiksmes ministriju par Eiropas Savienības fonda projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” Nr. 3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 īstenošanu. Projekts tiek īstenots programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ 3.2.1.5. aktivitātes

‘’Publiskais transports ārpus Rīgas ‘’ ietvaros, un 83,11 % no projekta attiecināmajam izmaksām tiks līdz finansētas no ES Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Projekta kopējais finansējums ir 8 456 216,16 Ls, no tiem ERAF daļa 83,11% jeb 7 028 040, 0 Ls, privātais finansējums 16,89% jeb 1 428 176,16 Ls.

Projekta mērķis ir sabiedriskā transporta attīstības veicināšana kā alternatīva privāto automašīnu izmantošanai. Paredzēts, ka arvien vairāk cilvēku izmantos tramvaju kā ikdienas transporta līdzekli.

Projekta sekmīgai realizācijai, pirmkārt, tiek plānots veikt tramvaju līnijas renovāciju 6,2 km garumā, 18. Novembra ielas posmā no Vienības ielas līdz Valkas ielai, paredzot sliežu ceļu nomaiņu, krustojumu seguma nomaiņu, pieturvietu rekonstrukciju, kontakttīklu nomaiņu. Līnijas renovācijas laikā pieturvietas tiks izbūvētas atbilstoši vides pieejamības prasībām. Tas nozīmē, ka arvien vairāk cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem varēs izvēlēties tramvaju kā ērtu un drošu pārvietošanas veidu. Tramvajs arī kļūs par ērtu pārvietošanas līdzekli māmiņām ar bērnu ratiņiem un invalīdiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Samazināsies arī trokšņa un vibrācijas līmenis. Lai tas būtu iespējams, tiks pielietota mūsdienīga bezšuvju sliežu iegremdēšanas tehnoloģija, padarot tramvaja kustību klusāku un komfortablāku.

Otrkārt, tiek plānots veikt 3 pārveidošanas apakšstaciju renovāciju (18. Novembra ielā 10, 18.Novembra ielā 183, Jātnieku ielā 90), kas nodrošina tramvaju līnijas elektroenerģijas padevi. Veicot apakšstaciju iekārtu iegādi un nomaiņu, tiks nodrošināta staciju turpmākā darbība. Uzstādot modernas iekārtas, tiks samazināti elektroenerģijas zudumi, kā arī iekārtu rezerves detaļas būs brīvi pieejamas tirgū un par tām vairāk nenāksies pārmaksāt.

Pats galvenais projekta moments ir ritošā sastāva iegāde, paredzot 12 moderno vagonu iegādi, no kuriem 8 ir četru asu vagoni un 4 - sešu asu vagoni. Jaunie modernie tramvaju vagoni, kuri tiks aprīkoti ar asinhronā tipa dzinējiem, ļaus ietaupīt un uzkrāt elektroenerģiju, nodrošinās mobilāko un ātrāko pārvietošanas bez sastrēgumiem. Jaunie tramvaji arī tiks aprīkoti atbilstoši vides pieejamības prasībām. Tas nozīmē, ka tiks nodrošinātas novietnes ratiņiem, vietas invalīdiem, tramvaju ieeja tiks aprīkota ar izbīdāmu platformu.

Iedzīvotāji ar nepacietību gaida šī projekta realizāciju, jo projekta ieguvēji ir tieši viņi, visi Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un visi pilsētas viesi, kuru skaits ar katru gadu pieaug.

Pašlaik tiek izveidota projekta darba grupa, kura apvieno vairākus speciālistus, un noris aktīvs darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas. Provizoriski tiek plānots, ka atklātie konkursi tramvaju iegādes, renovācijas darbu iepirkumiem tiks izsludināti jūnijā.

Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada 31.decembrim.