Biļetes Tramvaji:

- vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 1.00;

- personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu, vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,50;

- maksa par bagāžas (izmēri no 60*40*20 cm līdz 100*60*30 cm) pārvadāšanu EUR 0,50;

No maksas bar bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā.

- maksa par dzīvnieku pārvadāšanu EUR 0,50.

- maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos visām mēneša dienām EUR 45,00;

- maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos mēneša darba dienām EUR 35,00;

- maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti pensionāriem visos tramvaju un autobusu maršrutos visām mēneša dienām EUR 15.00;

- Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos maršrutos visām mēneša dienām EUR 20,00.

Sabiedriskā transporta mēnešbiļetes var iegādāties katru mēnesi no 20.datuma līdz nākamā mēneša 6.datumam:

-Autoostā, Viestura ielā 10.

Kases darba laiki: katru dienu no plkst. 07.00 līdz 19.00 (pusdienu pārtraukums 11.00-11.30 un 15.30-16.00). Apmaksa skaidrā naudā un ar kredītkartēm.

-"Daugavpils satiksme" kasē, 18, novembra ielā 183. Kases darba laiks: pirmd., trešd., piektd. 10.00-19.00, otrd., ceturtd. 7.00 - 15.00, sestd. 9.00 - 15.00. Apmaksa skaidrā naudā un ar kredītkartēm.

- pie konduktoriem (tikai pieaugušo mēnešbiļetes). Apmaksa tikai skaidrā naudā.


Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā šādām pasažieru kategorijām:

- daudzbērnu ģimenes loceklim;

- personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

- nestrādājošie Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatori (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

- nestrādājošie Afganistānas kara dalībnieki vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

- personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa;

- politiski represētās personas;

- 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

- vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem;

- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Braukšanas maksas atvieglojumus Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri.