Vakances

AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā uz nenoteiktu laiku iepirkuma speciālistu.

Prasības pretendentiem:

- profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;

- labas iemaņas darbā ar datoru; (Word, Excel, PowerPoint), izmantot

interneta iespējas un datu bāzes;

- valsts valodas prasme – augstākā (C2 līmenis);

- spēja strādāt dinamiskā un aktīvā vidē, labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:

1. Plānot un organizēt uzņēmuma iepirkuma (tajā skaitā elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu) procedūras atbilstoši iekšējiem un arējiem normatīvajiem aktiem. Sagatavot, īstenot un kontrolēt iepirkumu plānu.

2. Izstrādāt iepirkuma procedūras dokumentus (t.sk. tehniskās specifikācijas) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus. Kontrolēt iepirkumu, elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu virzību un izpildi.

3. Sagatavot lēmumus iepirkumu jautājumos un ziņojumus (paziņojumus) par iepirkumu rezultātiem, rīkojumus iepirkumu jautājumos, atbildes fiziskām un juridiskām personām, sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus.

4. Sagatavot iepirkumu līgumus slēgšanai ar iepirkumu, elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu uzvarētājiem, kontrolēt to atbilstību procedūru dokumentiem un iepirkumu komisijas lēmumiem, kā arī izvērtēt iepirkumu līgumu grozījumu likumību un saskaņot tos.

5. Organizēt lēmumu un saistītas dokumentācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja, Daugavpils pilsētas domes un AS „Daugavpils satiksme” mājas lapā.

Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī vai elektroniski info@dsatiksme.lv līdz 2022.gada 12.februārim.

Amatalga - EUR 800 -850

Sīkāka informācija pa tālruni 65433632