2020.gada 5.februārī AS "Daugavpils satiksme" uzsāks pasažieru pārvadāšanu jaunajā posmā

2018. gada martā tika uzsākti būvdarbi tramvaju līnijas jaunbūvei 18.Novembra ielas posmā no

Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km). Būvdarbi ir noslēgušies, objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

 

2020.gada 5.februārī AS "Daugavpils satiksme" uzsāks pasažieru pārvadāšanu tramvaju III maršruta jaunajā posmā.Būvdarbi īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Būvdarbu izpildi nodrošināja CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena 5 650 200 EUR.

Īstenojot būvniecības ieceri, nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai dzīvojamajam rajonam

Veselības, Čiekuru ielās, kā arī ērtāku nokļūšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

79,74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.