„Video reģistratoru iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/02
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "CRC"
Uzvarētāja cena: līgumcena 790.50 Eur bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 15.01.2014.