„Darba apģērbu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/56
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Latwork”
Uzvarētāja cena: Ls 3804,59 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 25.10.2013.