„Materiālu kontakttīkla uzturēšanai iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/64
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: OOO "Демид"
Uzvarētāja cena: 2106.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 09.12.2013.