„Kardāna krusteņu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASTU/2013/67
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ortus C"
Uzvarētāja cena: līgumcena 826.50 euro bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 02.01.2014.