AS "Daugavpils satiksme" darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/12
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Uzvarētāja cena: Kopējā paredzamā līgumcena EUR 586.97 bez PVN