"Automobiļa iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/13
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts