Izsole par nekustamā īpašuma daļu 1 kv.m platībā Viestura ielā 10

Dokumentācija:

 Mutiskās izsoles nolikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "MIX TRAVEL"
Uzvarētāja cena: EUR 46.00 bez PVN mēnesī