PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "KARE PLUSS"
Uzvarētāja cena: EUR 308.00 par vienu tonnu bez 21% PVN.