PAZIŅOJUMS par kustamās mantas atsavināšanu

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Kare Pluss" ar piedāvāto cenu EUR 341.000 par vienu tonnu.