"Stiprinājumu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/25
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ed & Ko"
Uzvarētāja cena: līgumcena 4529.15 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 07.05.2014.