Tramvaju apakšstacijas 10 kV ABB safe plus iekārtas drošinātāju iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/95
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RECK"
Uzvarētāja cena: 415.71 EUR bez PVN